ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu

เปิดรับสมัคร ด่วน!

เริ่มโดย ปิยะมาศ เนัยมกุล, พ.ค 27, 24, 16:47:33 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

ปิยะมาศ เนัยมกุล

บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด

เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา

1.นายท้าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการช่วยงานนายยามปากเรือในระหว่างเข้าเวรยามและดูแลรักษาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆบนดาดฟ้าเรือ และตัวเรือให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนายท้ายบนเรือบรรทุกสินค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

2.ช่างนำ้มัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คอยช่วยงานนายยามห้องเครื่องและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องให้อยู่ในสภาพดี
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปวช สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งช่างน้ำมันบนเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพาณิชย์นาวี (Designated Person)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยและสอบสวนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระกับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเดินเรือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารการเดินเรือและลูกเรือบนเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือบรรทุกสินค้า

4.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฎิบัติการเดินเรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนการเดินเรือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัย
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเดินเรือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกลูกเรือตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์ pce.th