ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu
Menu

General Statistics - thaiseaman

Total time spent Online
2 วัน 3 ชั่วโมงและ 38 นาที
Total Posts
363 posts
Total Topics started
4 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 29 posts (8%)
  12 am
 • 8 posts (2%)
  1 am
 • 2 posts (1%)
  2 am
 • 10 posts (3%)
  3 am
 • 25 posts (7%)
  4 am
 • 31 posts (9%)
  5 am
 • 15 posts (4%)
  6 am
 • 17 posts (5%)
  7 am
 • 15 posts (4%)
  8 am
 • 2 posts (1%)
  9 am
 • 9 posts (2%)
  10 am
 • 13 posts (4%)
  11 am
 • 10 posts (3%)
  12 pm
 • 14 posts (4%)
  1 pm
 • 12 posts (3%)
  2 pm
 • 15 posts (4%)
  3 pm
 • 8 posts (2%)
  4 pm
 • 9 posts (2%)
  5 pm
 • 8 posts (2%)
  6 pm
 • 7 posts (2%)
  7 pm
 • 15 posts (4%)
  8 pm
 • 21 posts (6%)
  9 pm
 • 27 posts (7%)
  10 pm
 • 41 posts (11%)
  11 pm

Most popular Boards by Posts

ซื้อขายสินค้าเฉพาะทางเรือ
200 posts of the member's 363 posts (55.10%)
200
ซื้อขายสินค้า-บริการทั่วไป
154 posts of the member's 363 posts (42.42%)
154
สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี
5 posts of the member's 363 posts (1.38%)
5
รับสมัครงานทางเรือ
4 posts of the member's 363 posts (1.10%)
4

Most popular Boards by Activity

ซื้อขายสินค้าเฉพาะทางเรือ
200 posts of the board's 308 posts (64.94%)
64.94%
สอบถามวิชาการ เรือ-พาณิชยนาวี
5 posts of the board's 65 posts (7.69%)
7.69%
ซื้อขายสินค้า-บริการทั่วไป
154 posts of the board's 2695 posts (5.71%)
5.71%
รับสมัครงานทางเรือ
4 posts of the board's 7348 posts (0.05%)
0.05%