ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - news

#1
กรมประมงกำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://fisheries.job.thai.com/
#2
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
                ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา) 1 ตำแหน่ง ด่วน!

*สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน:  ปริญญาตรีทุกสาขา
                                   มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ หรืองานจัดซื้อในสายงานอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
E-MAIL: Sirapach@thaioilgroup.com

ติดต่อสอบถาม
คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
โทร: 0-2361-7501 ต่อ 78609   
#3
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง:
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา) - 1 ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
ประจำ warehouse สงขลา - 2 ตำแหน่ง


ประสบการณ์การทำงาน:
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ หรืองานจัดซื้อในสายงานอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่
E-MAIL: Sirapach@thaioilgroup.com


ติดต่อสอบถาม
คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
โทร: 0-2361-7501 ต่อ 78609   

TOP MARITIME SERVICE Ltd.
223/97 Country Complex Building A, 22nd Floor
Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel:66(0)2361-7501-4 ext 78609
Fax: 66(0)2361-7505

#4
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer) /ผู้ควบคุมงานจัดซื้อ (Purchasing Supervisor) ประจำสำนักงานใหญ่(บางนา)

ประสบการณ์การทำงาน:
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานธุรกิจทางเรือ อย่างน้อย 1 ปี

งานหลัก (Job Analysis)
ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างเรือของบริษัทฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานและอำนวยความสะดวกภายในเรือ Crew boat ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท ห้างร้านทั่วไป เพื่อสำรวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน (JD)
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า
4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำเอกสารถึงบริษัทคู่ค้า
6. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อได้
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำการนัดหมายบริษัทคู่ค้าเพื่อประชุม หรือนำเสนอสินค้าใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 22 ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
Human Resources Staff
TOP MARITIME SERVICE Ltd.
223/97 Country Complex Building A, 22nd Floor
Sanphawut Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel:66(0)2361-7501-4 ext 78609
Fax: 66(0)2361-7505

#5
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co;ltd.)  บริษัทในเครือของ ไทยออยล์มารีน จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งงาน  ได้แก่

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย (ฝ่ายปากเรือ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง  (งานในส่วนของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและระบบ ISM Code)

2. ผู้ประสานงานเรือ (Superintendent) ฝ่ายเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง /size]

ผู้ช่วยผู้จ้ดการฝ่ายบริหารความปลอดภ้ย :
1. เป็นผู้ช่วย และรายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
3. ติดตามการปฎิบัติงานของเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันมลภาวะ
4. ดูแล และติดตามการสนับสนุนเครื่องมีอ อุปกรณ์และผู้ปฎิบัติงานของผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้การปฎิบัติตามระบบ SMS เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์
5. รายงานความคืบหน้า สมรรถนะของระบบ SMS อุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไข เพื่อการทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารต่อไป
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ SMS
7. ประสานงานเกี่ยวกับการสอบสวนหาสาเหตุวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติ มาตรการ แก้ไขและป้องกัน
8. ดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับการตรวจเรือของผู้ว่าจ้าง การตรวจสอบระบบบริหาร การประเมินการบริหารโดยภายใน และภายนอก
9. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์อุกเฉิน ระหว่างเรือ และสำนักงาน
10. ช่วยรวบรวบจัดทำสถิติ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และคุณภาพการปฏิบติงาน

คุณสมบัติ : ของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
1. วุฒิการสืกษาระด้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์เคยปฏิบิติงานบนเรือไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งนายประจำเรืออาวุโสฝ่ายปากเรือ บนเรือ Crew Boat หรือ Off shore มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทักษะในการบังคับบัญชา
4. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความชื่อสัตย์สุจริต
6. มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
7. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


สถานที่ปฏิบัติงาน:
สำนักงานออฟฟิต เลขที่ 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์  อาคารเอ  ชั้น22  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  02-361-7501-4     แฟกซ์ 02-361-7505

หมายเหตุ: สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co., Ltd.) 

ติดต่อ ผ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ ศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ   
02-361-7501-4  ต่อ 78609
Mobile: 087-301-4652

#6
VLC Media Player ดาวน์โหลด VLC ตัวเดียวสามารถใช้ ดูหนังฟังเพลง เปิดไฟล์หนัง ดูหนัง HD ชัดแจ๋ว และยัง เปิดไฟล์เพลง MP3 ฯลฯ ได้ทุกตระกูล ทุกประเภท แจกฟรี ได้รับความนิยมสูงสุด


โปรแกรม VLC Media Player เป็นโปรแกรมแจกฟรี โปรแกรมดูหนังฟังเพลง อีกหนึ่งโปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์หนัง ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ดูหนัง HD นี่ยิ่งชัดแจ๋วเลยทีเดียว ตัวโปรแกรมสามารถดูหนัง เปิดไฟล์วีดีโอหลักๆ เช่นไฟล์ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV รวมถึงแผ่น CD และ DVD ได้แล้ว ยังใช้ฟังเพลง MP3 หรือ OGG ระหว่างทำงานไปได้ชิวๆ อีกด้วย มาพร้อมกับลูกเล่นและฟังก์ชั่นครบครัน แถมฟรีอีกต่างหาก ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ และตัวนี้ใหม่นี้ ยังสนับสนุนภาพในระบบ HD (High-Definition) อีกด้วย โหลด VLC ไปใช้ เรียกได้ว่าให้คุณไป ดูหนังฟังเพลง กันได้อย่างจุใจไปเลย ...

Program Features (คุณสมบัติ โปรแกรม VLC Media Player) :
- โปรแกรมสามารถ เปิดไฟล์หนัง เปิดไฟล์เพลง พูดง่ายๆ คือ ดูหนังฟังเพลง ได้ทั้งหมด ด้วยโปรแกรม VLC Media Player ตัวนี้ คุณจะไม่มีความเป็นต้องใช้ โปรแกรมเสริมอื่นๆ ช่วยในการใช้งาน แต่อย่างใด ติดตั้งโปรแกรมเดียว ใช้ได้ทันที
- โปรแกรม VLC Media Player สามารถ เปิดไฟล์หนัง หรือจะเป็น เปิดไฟล์เพลง ได้ในมาตรฐานไฟล์แบบ MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3 ซึ่งเป็นมาตรฐานเพลง และ ภาพยนตร์ (หนัง) ยอดนิยม ของทั่วโลกอยู่แล้ว
- ดูหนัง HD ชัดแจ๋ว
- สามารถ ใช้งานได้กับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ Platform (ทุกระบบปฏิบัติการ) อย่าง Windows, MacOS หรือ Linux
- แจกฟรี ล้าน% สำหรับ โปรแกรม VLC Media Player ไม่มีหมกเม็ด ไม่มีโฆษณาแฝง ไม่มี ADWare, Spyware แอบแฝงใดๆ
- ความเร็วและขนาดของโปรแกรมที่เล็กมากๆ เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโปรแกรม VLC

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#7
โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer สามารถดูหนังได้ทุกตระกูล ซับไตเติ้ล ตรงกับหนัง เป็นโปรแกรมดูหนัง มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ใช้เทคโนโลยี LiveUpdate ให้คุณได้ดูหนังจากเทคโนโลยีล่าสุด ตลอดเวลา


โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมดูหนัง ชื่อว่า ALLPlayer ที่สามารถดูหนัง และ ฟังเพลง ได้ทุกตระกูล มีโปรแกรมดูหนังตัวนี้แค่ตัวเดียว ก็เหมือนมีเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น VCD เล่นหนัง พร้อมเครื่องขยายเสียงแอมป์อย่างดี เล่นเพลง ดูหนัง ได้ทั้งหมด โปรแกรม ALLPlayer ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า LiveUpdate ที่จะคอยอัพเดทข้อมูลตัวถอดรหัสสัญญาณภาพ Codec อยู่ตลอดเวลา หากแผ่นหนัง ที่คุณใส่เข้าไป ไม่สามารถเล่นหรืออ่านได้ โปรแกรมดูหนัง นี้จะใช้ระบบ LiveUpdate เพื่อหาเทคโนโลยี ล่าสุด เพื่อมาเล่นแผ่นหนังให้คุณได้ทันที นอกจากนี้แล้วโปรแกรมดูหนัง AlLLPlayer ยังสามารถ แปลงไฟล์วีดีโอ ให้ดูในมือถือ แท็บเล็ต ได้อีกด้วยเช่นกัน

จุดเด่นอีกอย่างคือ โปรแกรม ALLPlayer จะคอยช่วยปรับความเร็วในการแสดง ซับไตเติ้ล (Subtitles) หรือ คำบรรยายใต้ภาพวีดีโอ ให้คุณอ่านบนหน้าจอขณะดูหนังโดยอัตโนมัติ ซึ่ง โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer นี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Artificial Intelligence Subtitles เป็น โปรแกรมดูหนัง แรกของโลก เพราะบางทีเราอาจจะประสบปัญหาซับไตเติ้ลแสดงเร็ว หรือ ช้าจนเกินไป ทำให้เราอ่านไม่ทันบ้าง ด้วยโปรแกรมดูหนัง ตัวนี้จะทำให้คุณไม่เสียอรรถรส ขณะดูหนัง หรือรับชมภาพยนตร์ เลยแม้แต่น้อย

Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer)
- สนับสนุนไฟล์หนังตระกูลชั้นนำ ยอดนิยมของโลกอย่าง DivX, XviD, MP3, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, M2TS, MPG, MPEG, RMVB, WMV, QuickTime, MOV, FLAC, APE และอื่นๆ อีกมากมาย
- สามารถดูหนังจากแผ่น VCD และ แผ่น DVD ได้ อย่างไม่มีปัญหา
- สามารถดูหนังได้โดยตรงจากไฟล์ .RAR
- โปรแกรมดูหนัง มีระบบการพากย์ภาพยนตร์ (Dubbing) อ่านจากซับไตเติ้ล โดยใช้เสียงสังเคราะห์
- สนับสนุนการดูหนัง การเล่นหนังบนหน้าจอ 2 จอ (จอนึงควบคุม อีก จอนึงเล่นหนัง)
- สนับสนุนระบบเสียงดิจิตอล ในระบบ Dolby Surround, SPDIF และระบบเสียง 3 มิติ (3D Audio)
- มีระบบ Equalizer เพื่อใช้ในการ ปรับมิติเสียง และ ปรับระดับเสียงโดยละเอียด
- สามารถเลือกช่องทางปล่อยเสียงได้เอง เช่น ทางช่อง SPDIF ซึ่งเป็นเสียงแบบดิจิตอล ให้เสียงที่คมชัดแบบสุดๆ มีการสูญเสียน้อย
- สามารถแปลงไฟล์วีดีโอ เพื่อไปรับชม ไปดูในโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเล่นเกมส์พกพา PSP (Playstation Portable) หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต อื่นๆ ได้เช่นกัน
- มีระบบ ซับไตเติลอัจฉริยะ (Intelligent subtitles) ที่จะคอยช่วยคำนวณความยาว และ ความเร็ว ของหนังกับซับไตเติ้ลให้สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา ไม่ช้าไม่เร็ว (แต่สามารถปรับแต่งระดับต่างๆ ได้ตามต้องการ)
- ALLPlayer ใช้งานง่าย หน้าตาโปรแกรมดูหนัง เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User-Friendly Interface)
- และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายภายใน โปรแกรมดูหนัง ALLPlayer


คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#8
โปรแกรม DivX Player สำหรับเล่นทุกอย่างของโปรแกรมเล่นหนัง ได้ทุกนามสกุล เป็น โปรแกรมเล่นหนัง ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ หรือ วิดีโอคลิป ทุกเวอร์ชั่นที่ DivX สร้างขึ้นมา แจกฟรี


DivX Player: โปรแกรม DivX Player นี้เป็น โปรแกรมเล่นหนัง ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพยนตร์, ทีวีโชว์ หรือ วิดีโอคลิป เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมเล่นหนัง DivX Player นี้รองรับทั้งไฟล์ AVI, MKV, MP4 หรือ MOV รองรับการเล่นไฟล์ Audio และซับไตเติ้ล รวมถึงการสตรีมมิ่งวิดีโอผ่าน โปรแกรมเล่นหนัง นี้ก็สามารถทำได้ครับ

ความสามารถของ โปรแกรมเล่นหนัง ได้ทุกนามสกุล (DivX Player)
- สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ได้ตามมาตรฐานของ โปรแกรมเล่นหนัง ทั่วไป และยังเล่นแผ่น DVD หรือ Blu-ray ได้อย่างสบายๆ
- รองรับซับไตเติ้ลหลายภาษา
- รองรับไฟล์ Audio ได้หลาย Track ในเวลาเดียวกัน
- ตัว โปรแกรมเล่นหนัง DivX Player เข้าถึงได้ง่าย สามารถเลือกเพลง หรือวิดีโอโปรดของคุณได้
- โปรแกรมเล่นหนัง ให้คุณได้เลือกเล่นหนังในฉากต่างๆ ได้

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#9
Zoom Player เป็น โปรแกรมเล่นหนัง หรือ เล่นเพลง สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows


โปรแกรม Zoom Player นี้เป็น โปรแกรมเล่นหนัง หรือ เล่นเพลง สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่ง โปรแกรมเล่นหนัง Zoom Player ได้นำเอาเทคโนโลยี Smart Play มาใช้ ทำให้ โปรแกรมเล่นหนัง สามารถ เล่นหนัง เล่นเพลง ได้เสถียร และมีประสิทธิภาพมากๆ ลองดาวน์โหลด โปรแกรมเล่นหนัง Zoom Player นี้ไปดูครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ โปรแกรมเล่นหนัง ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่ง

ความสามารถของ โปรแกรมเล่นหนัง เล่นเพลง (Zoom Player)
- Zoom Player สามารถแสดงผลแบบ Fullscreen และควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเพียง 5 ปุ่ม ได้แก่ Up/ Down/ Left/ Right/ Select
- ตัว โปรแกรมเล่นหนัง เล่นเพลง มีฟีเจอร์ Media Library, File Browsing, Playlist, Color Control, Audio Equalizer, Bookmarks, Play History และอื่นๆ อีกมากมาย
- โปรแกรมเล่นหนัง ใช้งานง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานง่าย
- สามารถทำเป็น Media Center อย่าง Home Theater ขนาดย่อมได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆ เพิ่มเติม
- รองรับกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ทุกเวอร์ชั่น
- รองรับกับไฟล์มัลติมีเดียได้หลากหลายฟอแมตตามมาตรฐานทั่วไป

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#10
MPC-HC โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ขนาดเล็ก ฟรีแวร์ (Freeware) เหมาะสำหรับความบันเทิงทั้งหลาย MPC-HC จำลอง บรรยากาศการ ชมภาพยนตร์ โรงหนังมาให้คุณได้อย่างเต็มอิ่ม ดูหนังฟังเพลง อย่างจุใจไปเลย


โปรแกรม MPC-HC (ย่อมาจากคำว่า Media Player Classic - Home Cinema) นี้เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่มีขนาดเล็กมากๆ (ถึงมากที่สุด) เหมาะสำหรับความบันเทิงทั้งหลาย สามารถจำลองการชมภาพยนตร์ในโรงหนังมาให้คุณ โดย โปรแกรมดูหนังฟังเพลง นี้ก็ตามชื่อเลยครับ สนับสนุน ไฟล์วิดีโอ (Video Files) และ ไฟล์เสียง (Audio Files) โดยสามารถเปิดไฟล์หนัง หรือแผ่นหนัง VCD , SVCD, DVD ให้คุณ ได้ดูหนังฟังเพลง อย่างสบายใจไปเลยล่ะแถมยังกินทรัพยากรเครื่องต่ำมากๆ อีกด้วย

Program Features (โดยคุณสมบัติของ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง MPC-HC นี้มีดังนี้) :
- ไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่เปลือง CPU ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ด้านการปรับแต่ง ด้วยออปชั่นหรือทางเลือก ที่หลากหลายสามารถให้คุณปรับแต่งแถบเครื่องมือสำหรับการ ดูหนังฟังเพลง ได้ตามความเหมาะสม
- การทำงานของ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่สามารถเล่นได้ในรูปแบบของ DVB
- โปรแกรมดูหนังฟังเพลงนี้ เสมือนเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นโรงหนัง แบบ HomeCinema เลยทีเดียว
- สนับสนุนนามสกุลไฟล์ต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น  WAV, WMA, MP3, WMV, AVI, MP4, SWF, MOV, FLV และอื่นๆ อีกมากมาย
- แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง หรือโฆษณาแฝงมากับโปรแกรมนี้อย่างแน่นอน
คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#11
KMPlayer เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่สามารถใช้ ดูหนังฟังเพลง ได้หลากหลายประเภท KMPlayer สามารถดูได้ทั้ง แผ่น VCD DVD เปิดไฟล์ AVI MKV OGG OGM 3GP MPEG-1/2/4, WMV ฯลฯ


The KMPlayer (โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ที่กำลังมาแรง ในสไตล์เกาหลี) : โปรแกรม KMPlayer เป็น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง อีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ สัญชาติเกาหลี (พัฒนาโดยคนเกาหลี ออกรุ่นแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002) โปรแกรมนี้กำลังเป็นที่นิยมเพราะ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง KMPlayer นี้ สามารถใช้ดูไฟล์วีดีโอ เปิดเพลง ได้ครอบคลุมเกือบทุกชนิดตัวหนึง อาทิเช่นเปิดหนัง จากแผ่น VCD, DVD, AVI, MKV, OGG, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV และไฟล์มีเดียอื่นๆ อีกมากมาย เท่านั้นยังไม่พอ โปรแกรม KMPlayer นี้จะใช้ฟังเพลง เปิดเพลงก็ดีไม่แพ้กัน พร้อมลูกล่อลูกชนอีกเพียบ และ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง ยังกินทรัพยากรเครื่องต่ำมากๆ ไม่หน่วงเครื่อง สนใจลองโหลด ไปใช้ดูหนังฟังเพลง กันได้เลยจ้า แค่ 30 MB. แต่คุณภาพเกินคุ้ม

Features (คุณสมบัติของ KMPlayer) :
- โปรแกรม KMPlayer นี้รวมระบบ Codec เข้าไว้แล้ว ไม่ต้อง ดาวน์โหลดโปรแกรม เสริมใดๆ มาอีก
- สนับสนุนการทำงานร่วมกับ โปรแกรม Winamp, RealMedia และ QuickTime
- สนับสนุนซับไตเติ้ล ทุกรูปแบบ
- KMPlayer สนับสนุนระบบสกิน ให้คุณเปลี่ยนสกิน หรือรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมได้ตามใจชอบ
- สนับสนุน Winamp ปลั๊กอิน สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว และ ไม่มีปัญหา
- มีความสามารถในการ จับภาพวิดีโอ (Video-Captured Feature) ได้
- ใช้งานง่าย KMPlayer เป็นโปรแกรมที่ คนไทยหลายแสนคนเลือกใช้
- KMPlayer มีภาษาให้เลือกใช้งานกว่า 24 ภาษา
- สามารถ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ สดๆ จากสถานีที่ให้บริการโดยตรง บนอินเทอร์เน็ตได้
- กินทรัพยากรเครื่องน้อยมากๆ เพียงแค่เนื้อที่ HDD ประมาณ 30 MB.
- แจกฟรีจริงๆ KMPlayer ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มาแอบแฝง

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#12
โปรแกรมดูภาพ IrfanView และแปลงไฟล์ภาพ ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ JPEG GIF BMP DIB RLE PCX PNG ฯลฯ แจกฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทูอินวัน


โปรแกรม IrfanView มีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมทูอินวัน โหลดหนึ่งได้สองเพราะเป็นประเภท โปรแกรมดูรูป (Image Viewer) และ โปรแกรมแปลงไฟล์รูป (Image Converter) ทุกชนิดที่มีอยู่แทบจะทั้งหมดทั่วโลกเลยนะครับ ใช้สำหรับ Windows

โปรแกรมนี้ Support ไฟล์ในนามสกุล JPEG , GIF , BMP, DIB , RLE , PCX , PNG , TIFF , TGA,RAS / SUN , ICO , AVI, WAV, MID, RMI , WMF, EMF, PBM , PGM , PPM , IFF / LBM หรือจะเป็นไฟล์ซีดีรูป (Photo-CD) ก็ยังได้อีกด้วย สำหรับที่มาของโปรแกรม IrfanView ก็มาจากชื่อของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้นั่นเอง เค้าชื่อ Skiljan Irfan ก็เลยนำนามสกุลของเค้ามาต่อด้วยคำว่า View ซึ่งหมายความว่าดูรูป ออกมาเป็นชื่อ IrfanView นั่นเอง

Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมดูรูป และ โปรแกรมแปลงไฟล์รูป IrfanView) :
- เป็น โปรแกรมดูรูป ที่มีขนาดเล็กมากๆ ถึงมากที่สุด เพราะมีขนาดไฟล์ก่อนติดตั้งไม่ถึง 2 MB.
- สามารถสร้างสไลด์โชว์ (Slideshow) ได้ ในรูปแบบของไฟล์ .EXE .SCR (ไฟล์สกรีนเซฟเวอร์) หรือจะไรท์ลงแผ่น CD DVD ได้
- สนับสนุนหลายภาษา (Multi-Language Supported)
- มีระบบพรีวิวดูภาพก่อนเปิดจริง (Thumbnails)
- มีระบบค้นหาไฟล์ที่ทันสมัยและละเอียดกว่าทั่วไป
- สามารถส่งอีเมล์ภาพต่างๆ ได้ทันที
- สั่งพิมพ์ภาพได้ทันที
- สามารถสร้างลายน้ำบนภาพเพื่อป้องกันคนอื่นเอารูปไปใช้งานโดยไม่ขออณุญาตได้ ด้วยข้อความ หรือ นำรูปโลโก้ มาซ้อนกับภาพได้ (Watermark)
- สามารถกำหนดปุ่มลัด (Hot Keys) ในการเข้าถึงรูปภาพได้ง่ายๆ
- จับภาพหน้าจอได้
- เปลี่ยน Color Depth ได้
- คุณสมบัติแต่งรูปเบื้อต้นได้เช่น ลากเส้นตรง ใส่ลูกศร ใส่วงกลม ใส่ข้อความ ครอปภาพ
- ไม่มีการไปเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์รีจิสทรี (Registry) แต่อย่างใด
- และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย
- แจกฟรี 100% แน่นอน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝงมากับโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#13
Fotor เป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ตัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม ให้ความรู้สึกเหมือนใช้ Photoshop


โปรแกรม Fotor เป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ตัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม ตัว โปรแกรมแต่งรูปฟรี นี้ให้ความรู้สึกเหมือนใช้ โปรแกรมแต่งรูปฟรี ดังอย่าง Photoshop แต่สำหรับ Fotor นั้นใช้งานง่ายกว่า มีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows/ Mac และที่สำคัญปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วยครับ โดย Fotor ให้คุณได้ตกแต่งภาพได้ครบทุกฟีเจอร์ เช่น ปรับแสง, White Balance, ความเข้มสี, ตัดรูป, หมุนรูป และอื่นๆ มากมาย นับว่าเป็น โปรแกรมแต่งรูปฟรี ที่ช่วยให้การแต่งรูปของคุณดูง่าย และงานที่ออกมาก็สวยงามอีกด้วยครับผม

ความสามารถของ โปรแกรมแต่งรูปฟรี แต่งสวยหลากหลายสไตล์ (Fotor)
- ตกแต่งรูป ได้ครบครันตามความต้องการใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การย่อรูป, ตัดรูป, ปรับแสง, ใส่ฟิลเตอร์, หมุนภาพ, ใส่กรอบรูป, เพิ่มข้อความ, ทำรูปโมเสค และฟีเจอร์อื่นๆ มากมายให้ลองเล่นกัน
- ภายใน โปรแกรมแต่งรูปฟรี มีโหมด HDR ที่จะช่วยให้รูปภาพของคุณดูสวยงาม สีสีนสดใส และมีมิติมากยิ่งขึ้น โดยสามารถกู้คืนภาพส่วนที่เสียหาย หรือมืดเกินไปได้อีกด้วยครับ
- กรอบรูปหลากหลายสไตล์ให้เลือกใส่ และจัดเรียงกัน
- สร้างการ์ดใบโปรดได้จาก โปรแกรมแต่งรูปฟรี
- โหมด Tilt-Shift ที่จะทำให้รูปของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้น
- เอฟเฟค ถึง 60 รูปแบบ เช่น Classic, Lomo, B&W และอื่นๆ
- โปรแกรมแต่งรูปฟรี นี้รองรับหลากหลายไฟล์นามสกุล เช่น TIFF, JPEG และ PNG รวมถึงไฟล์ RAW

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#14
โปรแกรม FotoSketcher โปรแกรมแต่งรูปภาพถ่ายจากกล้อง Digital เป็น ภาพสเก็ต ภาพวาดแรเงา เหมือนภาพวาด สวยงามมากๆ พร้อมลูกเล่น แต่งภาพ อีกมากมายกว่า 20 แบบ ฟรี 100%


โปรแกรม FotoSketcher จัดเป็น โปรแกรมแต่งรูป ที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพ แต่งรูปภาพ หรือ ภาพถ่ายปกติ ที่ถ่ายจากกล้อง Digital หรือ กล้องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของคุณ ให้เป็นรูปภาพ เป็น ภาพสเก็ต (Sketch Picture) หรือ ภาพแรเงา โดยใช้เวลาไม่กี่นาที หรือไม่กี่คลิก นั่นเอง

โดย โปรแกรมแต่งรูป ให้เป็น ภาพสเก็ต ตัวนี้ไม่ต้องจ้างนักวาดภาพมาวาด แค่มี โปรแกรม FotoSketcher ก็สามารถทำได้ โปรแกรมแต่งรูป ตัวนี้มีลูกเล่นให้เลือก แต่งรูป แต่งภาพ กันได้อย่างจุใจ กว่า 20 แบบ ไม่ซ้ำกันเลย และยังมีความสามารถใน การแต่งรูป พื้นฐานทั่วๆ ไปให้เลือกกันอีก ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มความสว่าง (Enhance Contrast) ปรับความคมชัด (Sharpen) ปรับสี (Color Saturation) และความสามารถอื่นๆ อีกเพียบ

สำหรับ โปรแกรมแต่งรูป FotoSketcher นี้เป็นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตกแต่งภาพให้คุณได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้ตามใจต้องการ แจกฟรี 100% ไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัว หรือ ใช้เพื่อทางธุรกิจการค้า (Commercial Use) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมแต่งรูป ภาพสเก็ต ภาพแรเงา FotoSketcher) :
- เป็นโปรแกรมที่แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง
- มีลูกเล่นภาพสเก็ต และ ภาพแรเงา ให้เลือก มากกว่า 20 แบบ
- ลูกเล่นอาทิ เช่นภาพวาดสีน้ำมัน สีน้ำ หรือแปลงเป็นภาพการ์ตูน
- สามารถใส่ข้อความ (Text) ให้กับรูปภาพได้
- สามารถใส่กรอบรูป (Frame) ให้กับรูปภาพได้
- ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องกราฟฟิค หรือการใช้งานโปรแกรมแต่งรูปขั้นเทพมาก่อน ก็สามารถใช้งานได้
- คนดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 9 ล้านคนจากทั่วโลก
- มีภาษาให้ใช้มากกว่า 19 ภาษา
- สนับสนุนการใช้งานเต็มรูปแบบบน Windows 8
- และอื่นๆ อีกเพียบ

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม

#15
โปรแกรมแต่งรูป FotoMix เป็น โปรแกรมแต่งรูปหน้าใส และใส่ Background พื้นหลังภาพ Retouch ภาพ Crop ภาพ อย่างง่ายๆ นอกจาก โปรแกรมแต่งรูป นี้ยัง ย่อภาพ หมุนภาพ ใส่เงา เพียงแค่ไม่กี่คลิก แจกฟรี (Freeware)


โปรแกรม FotoMix เป็น โปรแกรมแต่งรูปประเภท โปรแกรมแต่งรูปหน้าใส อย่างง่ายๆ ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาชาวนอร์เวย์ (Norway) ที่คุณสามารถไปนำเอาภาพหน้าคน คู่รักหวานแหวว สัตว์เลี้ยง ภาพเด็ก มาแต่งรูปใส่ภาพพื้นหลัง เป็นรูปวิวทิวทัศน์ ทะเล และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีความสามารถพื้นฐานเบสิคของ โปรแกรมแต่งรูป ทั่วๆ ไปอาทิเช่น ย่อภาพ (Resize) หมุนภาพ (Rotate), ใส่เงา, ครอปภาพ (Crop ภาพ) รวมไปถึง Retouch ภาพ เพียงแค่คลิกไม่กี่คลิก เท่านั้น เรียกได้ว่าทำให้คนแก่สูงอายุ มาหน้าเด้งเหมือนสาวๆ วัย 20 ปลายๆ ได้เลยทีเดียว (เว่อร์ไปป่าว) ลองดูรูปประกอบด้านล่างได้เลย

โดยโปรแกรมแต่งรูป ตัวนี้ยังสามารถรวมรูป ปรับขนาดรูป ใส่พื้นหลัง (ทำ Background) ให้กับรูป อีกมากมาย ขนาดไฟล์ก็เล็กมากๆ ครับ ไม่ถึง 3 MB. ที่สำคัญแจกฟรีอีกต่างหาก เหมาะแก่การนำไปทำ การ์ดอวยพร สคส อวยพร ต่างๆ หรือใครจะเอาไปแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายๆ อย่างบริการ Facebook และ Twitter เป็นต้น

Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม FotoMix) :
หน้าที่หลักของโปรแกรมนี้คือใส่ Background (ภาพพื้นหลัง) ให้กับรูปถ่ายได้ สร้างสีสัน ให้รูปภาพมีชีวิตชีวามากขึ้น หรือจะทำให้ภาพมีพื้นหลังแบบโปร่งใสได้เช่นกัน (Transparent Background)
- มีความสามารถของ โปรแกรมแต่งรูป ทั่วๆ ไป อาทิเช่นการ ย่อภาพ (Resize) หมุนภาพ (Rotate), ใส่เงา, ครอปภาพ (Crop ภาพ) รวมไปถึง Retouch ภาพ
- สามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมลงในรูปได้
- โปรแกรมมีขนาดเล็กมากๆ ไม่ถึง 2 MB.
- มีหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานและเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการแต่งรูป แต่งภาพ มาก่อนก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้
- แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#16
Any Video Converter เป็น โปรแกรมแปลง File เป็น MP3 หรือว่าจะแปลงไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ แปลงไฟล์ได้สารพัดประโยชน์จริงๆ ครับ


Any Video Converter (โปรแกรม แปลง File เป็น MP3 สารพัดไฟล์) : โปรแกรม Any Video Converter เป็น โปรแกรม แปลง File เป็น MP3 หรือว่าจะแปลงไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ เป็นโปรแกรม Any Video Converter ที่ แปลงไฟล์ได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นจากนามสกุล DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI เป็นไฟล์ MPEG-4  สำหรับ iPod, PSP หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย .. นอกจากนี้โปรแกรม แปลง File เป็น MP3 นี้ยังมีหน้าตาโปรแกรมที่สวยงาม ไม่ซับซ้อนอีกด้วยครับ

Features ความสามารถของ Any Video Converter โปรแกรม แปลง File เป็น MP3 สารพัดไฟล์
- หน้าตาของโปรแกรม Any Video Converter แปลง File เป็น MP3 ได้ง่ายและสะดวก
- แปลงไฟล์ ได้ทุกนามสกุล และใช้ใช้บนทุกอุปกณ์พกพา เช่น iPod, Sony PSP, Android เป็นต้น
- รองรับไฟล์นามสกุล DivX และ Xvid ผ่าน โปรแกรม Any Video Converter แปลง File เป็น MP3
- พรีวิว วิดีโอ ก่อนที่จะแปลงไฟล์ได้
- ปรับแต่งคุณสมบัติของไฟล์เพลง หรือวิดีโอได้ เช่น Sample Rate, Bit Rate หรือ Video Size
- แปลงไฟล์วิดีโอจาก YouTube เป็นไฟล์ MP4 MP3 และไฟล์อื่นๆ ผ่านโปรแกรม Any Video Converter แปลง File เป็น MP3
- Any Video Converter สามารถสร้างไฟล์ HTML5 และมี Embed Code เพื่อใช้บนเว็บไซต์
- ตัด หมุน หรือแก้ไขวิดีโอ ได้ตามใจชอบ
- โปรแกรม แปลง File เป็น MP3 สามารถไรท์แผ่น DVD ที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่น DVD หรือ TV ได้

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#17
Photo Pos Pro โปรแกรมแต่งรูป ตกแต่งภาพ สร้างภาพงามๆ ที่ถ่ายจาก กล้องดิจิตอล แบบง่ายๆ ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, แก้ไข, เพิ่ม, พิมพ์และจัดการกับภาพถ่ายดิจิตอลของคุณใส่กราฟฟิกต่างๆ ให้สุดอลังการ


โปรแกรม Photo Pos Pro เป็น โปรแกรมแต่งรูป สามารถช่วยให้คุณสามารถสร้าง, แก้ไข, เพิ่ม, พิมพ์และจัดการกับภาพถ่ายดิจิตอล จาก กล้องดิจิตอล ของคุณใส่กราฟฟิกต่างๆ ให้สุดอลังการ สะดุดตา กับ Graphic สวย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งใส่ภาพ Graphic ต่างๆ ลงในบัตรอวยพร, นามบัตร, ออกแบบเว็บไซต์, และสร้างเมนูบาร์ต่างๆ ได้อีกมากมาย

โปรแกรมแต่งรูป Photo Editor Pos Pro เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้คุณสามารถใช้งานโดยไร้ความกังวลใจใด ๆ  ซอฟแวร์ต่างๆ สมบูรณ์แบบ  มีการสอน (Tutorials) ทีละขั้นตอนฟรี โปรแกรมแต่งรูป นี้สนับสนุนประเภทไฟล์ภาพ GIF และ PNG  สำหรับภาพต่าง ๆ สามารถเพิ่มกราฟิกขั้นสูงด้วยเทคนิคพิเศษ และ Vectorial, มาสก์สคริปต์ โดยมีเครื่องมือในการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ได้อีก ได้แก่ ตัวช่วยสร้าง HTML เพื่อลงในหน้าเว็บ

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#18
ThunderBird โปรแกรมส่งเมล์ เช็คเมล์ (E-Mail Client Software) คุณภาพสูงจาก Mozilla โปรแกรม ThunderBird มีความสามารถ ค้นหาเมล์ ละเอียดยิบ จากค่าย Mozilla ที่สำคัญแจกฟรี


Mozilla ThunderBird: โปรแกรม ThunderBird ฟรี โปรแกรมนี้ เป็นอีกหนึ่ง โปรแกรมส่งเมล์ และ เช็คเมล์ หรือฝรั่งเค้าจะเรียกว่า E-Mail Client Software จากค่าย Mozilla (เจ้าเดียวกับ ผู้พัฒนา โปรแกรมชื่อดังอย่าง Firegox) นั่นเองครับ โดย โปรแกรม นี้ เป็นโปรแกรมอีเมล์ หรือ โปรแกรมรับส่งอีเมล์ (E-Mail Clients) โดยหน้าที่ของมันก็เอาไว้ ใช้ในการ ส่งอีเมล์ กับ เช็คเมล์ นั่นเอง โดยลักษณะการทำงาน ก็คล้ายกับ MS.Outlook นะแหละที่ติดมากับ Windows แต่โปรแกรมตัวนี้ แจกฟรี ใช้งานง่าย และ เข้าได้กับทุกผู้ให้บริการอีเมล์ (Mail Provider) อย่าง Hotmail Gmail YahooMail ฯลฯ ได้อีกด้วยละครับ

โดย โปรแกรมส่งอีเมล์ หรือเอาไว้ เช็คเมล์ ThunderBird นั้นจะมีระบบจัดการเมล์ที่มีความปลอดภัยสูง มีระบบการค้นหาอีเมล์ ที่ละเอียดสูง สามารถใส่และกำหนดค้นหาอีเมล์ได้อย่างละเอียด ระบบแจ้งเตือนอีเมล์ เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา ระบบแยกอีเมล์ ให้อยู่ในกลุ่มที่เดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของท่านนั่นเองละครับ ว่าต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหน มีเงื่อนไขอย่างไร แล้วแต่สะดวก เพราะแต่ละคนย่อมมีสไตล์ในการเช็คเมล์ หรือ ส่งอีเมล์ ที่ไม่เหมือนกัน โดยโปรแกรมนี้สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการ ด้านการจัดการอีเมล์ ของท่านได้เกือบหมดเลยละ และที่สำคัญ แจกฟรีอีกด้วยละครับ ...

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#19
Incredimail 2  โปรแกรมรับส่งอีเมล์ขนาดเล็ก ที่พัฒนามามากกว่า 10 ปี แจกฟรี มีระบบแจ้งเตือนเมล์เข้าตลอดเวลาครับผม

Incredimail 2 เป็น โปรแกรมส่งเมล์ฟรี บรรดาคอหนังคงทราบดีนะครับว่า ภาพยนตร์หลายเรื่อง เวลาพระเอกหรือนางเอกจะ รับส่งอีเมล์ มักจะมีหน้าตาโปรแกรม หรือรูปแบบเว็บไซต์ที่ดูแล้วสวยงามน่าใช้ ผิดกับรูปแบบการใช้งานที่ใช้กันจริงๆ แต่ตอนนี้ไม่ไกลเกินความเป็นจริงแล้วครับ เพราะว่า โปรแกรมส่งเมล์ฟรี อย่าง Incredimail สามารถทำให้การ รับส่งอีเมล์ นั้นตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น คราวนี้คงทำให้เราลืมปัญหาชวนหัวเสียอย่างเช่น อีเมล์ ขยะไปได้ แล้วหันมานั่งรับส่งอีเมล์กันทั้งวันเลยทีเดียว ลองไปดูความสามารถคร่าวๆของ โปรแกรมส่งเมล์ฟรี Incredimail กันดีกว่าครับ


โดย โปรแกรมส่งเมล์ฟรี นี้สามารถที่จะแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์ฉบับใหม่ล่าสุดเข้ามาที่เครื่อง โดยจะมีรูปแบบของการเตือนที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย นอกจากนี้แล้วผู้ใช้จะได้สัมผัสเอฟเฟคในรูปแบบ 3 มิติ ทุกครั้งที่ส่งและรับอีเมล์ เมื่อพลิกหน้าอีเมล์แต่ละฉบับ รวมทั้งเวลาสั่งลบอีเมล์อีกด้วย ...

โปรแกรมส่งเมล์ฟรี นี้ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Background ให้กับอีเมล์ หรือจะใส่ Animation เก๋ๆ ลงไป พร้อมทั้งยังสามารถที่จะใส่เสียงหรือว่า Sound effect ต่างๆลงไปในอีเมล์ได้อีกด้วย นอกจากเอฟเฟคที่เป็นเสียงแล้ว ก็ยังสามารถที่จะใส่ เอฟเฟคให้กับตัวอักษรหรือใส่ลายเซ็นของผู้เขียนอีเมล์ ช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น หรือถ้ายังเป็นเอกลักษณ์ไม่พอ ลองใส่เสียงพูดแนบไปกับอีเมล์ก็ได้ เรียกได้ว่า เป็นโปรแกรม E-Mail Client ที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยทีเดียว


คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#20
โปรแกรมนี้มีรองรับการใช้งานอีเมล์ , ปฏิทิน , สมุดรายชื่อ , ตารางงาน (Task) และ แชท เรียกว่าครบครันทีเดียวครับ


em Client (โปรแกรมจัดการตารางงานสำหรับนักธุรกิจเช่นคุณ) : โปรแกรมนี้มีรองรับการใช้งานอีเมล์ , ปฏิทิน , สมุดรายชื่อ , ตารางงาน (Task) และ แชท  เรียกว่าครบครันทีเดียวครับ  โปรแกรมนี้ยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Gmail หรือระบบอีเมล์อื่นๆ ด้วย  พร้อมทั้งสามารถนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม MS Outlook , Outlook Express , Windows Live Mail หรือ แม้แต่ Thunderbird ก็ทำได้  โปรแกรม em Client ยังสามารถสำรองข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ , รายชื่อ , ปฏิทิน และ ตารางงาน  ด้วยเทคโนโลยี Active Sync ผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#21
Free Antispam Scanner เป็นโปรแกรมสำหรับต่อสู้กับเจ้าพวก Spam (เมลล์ขยะ) ทั้งหลายนะครับ รู้มั้ยครับว่าแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Spam เหล่านี้ถึง 14,000 ล้านดอลล่าร์เลยทีเดียวและปัญหาเหล่านี้จะไม่หายไปเร็วๆนี้แน่ครับ

โปรแกรมนี้เค้าเป็น Scanner นะครับ ไม่ใช่ Filter ดังนั้นจึงทำหน้าที่ในการหา Spam มากกว่าที่จะเป็นการกรองเมลล์ที่เข้ามาครับ โปรแกรมนี้เค้าค่อนข้างจะเป็นแบบ Proactive คือจัดการก่อนเลยครับ ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรม E-mail Client อะไรก็ตาม หลังจากที่โปรแกรมนี้ถูกติดตั้ง โปรแกรมนี้จะติดต่อ Mailbox ของคุณ และกำจัด Spam ให้หมดไปตั้งแต่บน Server เลยล่ะครับ ทำให้คุณไม่ต้อง Download มันลงมาในเครื่องเลยล่ะครับทำให้มันปลอดภัยกว่า...

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#22
TeamViewer8 โปรแกรม เหมือน Remote Desktop เครื่องผ่าน Internet คุณสามารถ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่ไหนก็ได้ในโลก TeamViewer สั่งพิมพ์งานข้ามโลก บันทึกทุกการควบคุม ประชุมระยะไกล


TeamViewer8 เป็นสุดยอดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows OS แบบทางไกล (เหมือน Remote Desktop) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแจกฟรี ด้วยความรวดเร็วในการทำงาน เรียกได้ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมที่อยู่เมืองไทย เพียงติดตั้ง TeamViewer เอาไว้ทั้งสองฝั่ง ได้แบบแทบจะไม่รู้สึกถึงความช้าเลยล่ะครับ เรียกได้ว่า ควบคุมระยะไกล กันได้แบบสะดวก เนียนๆ เลยทีเดียว

โดยหลักการของ โปรแกรม TeamViewer นี้คือ โปรแกรมนี้จะใช้ Partner ID ซึ่งจะทำการลงทะเบียน (Register) และทาง TeamViewer ก็จะแจกจ่ายมาให้เราตั้งแต่ตอนแรก เป็นตัวกำหนด ให้สามารถวิ่งเข้าถึงเครื่องปลายทาง เรียกได้ว่าเครื่องปลายทางอยู่ไหน IP เปลี่ยนเป็นอะไร อยู่แห่งหนใด ก็จะไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนค่าใหม่ให้เสียเวลา เหมือนในอดีต สนับสนุนภาษาไทยด้วย อีกหนึ่งอย่างคือ โปรแกรม TeamViewer นี้แจกฟรี !

หมายเหตุ : โปรแกรม TeamViewer นี้สนับสนุน และ สามารถใช้งานได้กับ Windows 8 แล้ว

TeamViewer Version 8 Features (สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน TeamViewer เวอร์ชั่น 8 )

- Session handover from one expert to another : หากคนที่ Remote เข้าไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สำหรับโปรแกรม TeamViewer คุณสามารถเชิญ (Invite) คนอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในรายการติดต่อ (Contact Lists) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันได้ทันที

- Comment on sessions for billing documentation : คุณสามารถ เขียนคอมเมนต์ หรือ บันทึกสั้นๆ หลังปิดการควบคุมเครื่องปลายทาง เพื่อแจ้งเตือน หรือบอกกล่าว เพื่อนร่วมงานว่า เข้าไปทำอะไรมาบ้าง โดยผ่าน TeamViewer Management Console (จะต้องไปลงทะเบียนใช้งาน ในเว็บ)

- Share selected groups with other TeamViewer accounts : คุณสามารถแชร์ รายการติดต่อของลูกค้าให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าคุณพร้อมกันได้ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสามารถกำหนดรายสิทธิ์ หรือ ข้อจำกัดในการใช้งานได้ (Read or Write Permissions) อย่างละเอียด เครื่องต่อเครื่อง

- Easy remote printing in your home office : คุณสามารถสั่งพิมพ์งาน (Print) เอกสาร (ที่อยู่ในเครื่องคุณที่บ้าน) ผ่านโปรแกรม TeamViewer ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ออฟฟิศได้ ขณะที่คุณกำลังนั่งทำงาน

- Schedule online meetings easily in Microsoft Outlook : มีระบบเชื่อมต่อการนัดหมายการมีตติ้ง และ ปฏิทินนัดหมาย กับโปรแกรม Microsoft Outlook โดยจะมีปุ่มชื่อ "New Meeting" ของ TeamViewer เข้าไปปรากฏแทรกอยู่ในโปรแกรม Outlook ซึ่งจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย

- Session recording, including sound and video for perfect documentation : มีระบบการบันทึก (Record) การใช้งานบนเครื่องลูกค้า หรือ เครื่องที่รีโมตเข้าไป ซึ่งจะสามารถทำให้รู้ว่าการเข้าไปในครั้งนี้ ทำอะไรลงไปบ้าง รวมไปถึงบันทึกการแก้ไขปัญหาต่างๆ เผื่อสามารถเก็บเอาไว้ใช้แก้ไขปัญหา กับครั้งหน้า หรือ ครั้งต่อๆ ไปได้

- Remote sound and video : คุณสามารถได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบปฏิบัติการ เสียงเพลง หรือ วีดีโอ ที่เกิดขึ้นในเครื่องที่ Remote เข้าไปได้เหมือนนั่งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจริงๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ประสิทธิภาพจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย

- Remote account logout : คุณสามารถใช้ระบบ TeamViewer Management Console เพื่อเข้าไปสั่ง Logout ออกจากระบบได้จากภายนอก ในกรณีที่คุณลืม Logout ออกจากเครื่องที่ Remote เข้าไป

- Automatically log out of operating systems after remote access : มีระบบ Logout ออกจากระบบอัตโนมัติ เมื่อการเชื่อมต่อสิ้นสุดลง หรือ มีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่ Remote เพื่อป้องกันปัญหา การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคนอื่น ที่อาจอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นๆ

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#23
Free Download (DL) Manager โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ที่จะช่วยคุณ Download เร็วขึ้นกว่า 600% ได้ทั้ง โหลดเพลง โหลดหนัง โหลดเว็บ โหลดคลิป Video สนับสนุน โปรโตคอล HTTP FTP และ BitTorrent


Free Download Manager เป็น โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ชั้นดีอีกหนึ่งตัว ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จากผู้พัฒนาชาวสเปน ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ มีประสบการณ์อันยาวนาน มั่นใจได้เลยว่า โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ตัวนี้มีคุณภาพแน่นอน โปรแกรมนี้จะช่วยคุณ ดาวน์โหลด (Download) ไฟล์ ต่างๆ โหลดหนัง หรือ โหลดเพลง หรือจะเป็น โหลดคลิป หรือจะ โหลดเว็บ โดยทางผู้พัฒนาเค้าเคลมว่า โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ Free Download Manager ตัวนี้ สามรถดาวน์โหลดไฟล์ ต่างๆ ได้เร็วขึ้นกว่า 600% (6 เท่า) เลยทีเดียว

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ตัวนี้ มันถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ Bandwidth ของการต่อ Internet ได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่คุณจะ Download จากเว็บไซต์ (Website) ที่ช้า และยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ Internet Explorer, Opera และ Netscape, Powerful Scheduler, Antivirus Integration, Adjusting การรับส่งข้อมูล, Download ต่อจากจุดเดิม, Download เวบไซต์, Browse เวบ และ โฟลเดอร์ FTP แถม โปรแกรม Free Download Manager นี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมายและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ...

หมายเหตุ : โปรแกรม Free DL Manager นี้สนับสนุน Internet Explorer 10 แบบเต็มรูปแบบแล้ว

Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของ โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์) :
- Free Download Manager มีคุณสมบัติช่วย เพิ่มความเร็ว ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิม 600% (6 เท่า) จากที่ความเร็วปกติ ที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป
- โปรแกรม Free Download Manager ยังมีความสามารถในการ ดาวน์โหลดไฟล์ต่อเนื่อง (Resume Broken Download) ในกรณีที่ระหว่าง ดาวน์โหลดไฟล์ แล้ว Internet เกิดหลุด หรือขัดข้องพอกลับมาใช้งานแล้ว โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ตัวนี้จะกลับมา ดาวน์โหลดไฟล์ ต่อจากจุดเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง
- สนับสนุน โปรโตคอล การเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ทั้ง HTTP / FTP และการดาวน์โหลดไฟล์จาก BitTorrent (แบบ Peer-to-Peer P2P)
- สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Flash Video ได้ จากเว็บ Youtube.com, Google Video โดยสามารถบันทึกลงมาในรูปแบบของไฟล์ .FLV หรือ รูปแบบไฟล์วีดีโอยอดนิยมอื่นๆ
- โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ที่มีชื่อว่า Free Download Manager ตัวนี้แจกฟรี 100% อย่างแน่นอน

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#24
TVexe เป็น โปรแกรมดูทีวี ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แสนจะง่ายดาย โปรแกรมดูทีวี ทำให้คุณดูทีวีได้ทั่วโลกมากกว่า 1,300 ช่อง


TVexe : โปรแกรม TVexe เป็น โปรแกรมดูทีวี ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แสนจะง่ายดาย โปรแกรมดูทีวี ทำให้คุณดูทีวีได้ทั่วโลกมากกว่า 1,300 ช่อง คุณสามารถหาช่องโปรดของคุณผ่าน โปรแกรมดูทีวี นี้ได้สบายๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นกีฬา แฟชั่น ภาพยนตร์ และเก็บช่่องโปรดของคุณไว้ภายใน โปรแกรมดูทีวี เพื่อที่จะมารับชมในภายหลังได้ด้วยครับ สำหรับ โปรแกรมดูทีวี นี้มีให้เลือกหลายภาษา เช่น อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, โปรตุเกส, ตุรกี และอาราบิก เป็นต้น


คุณสามารถค้นหารายการทีวีได้ทั่วโลก โดยใช้ชื่อประเทศ และหน้าตาผู้ใช้งานของ โปรแกรมดูทีวี TVexe นี้ก็ใช้งานได้สะดวก ง่ายดาย โดย โปรแกรมดูทีวี จะจำลองทีวีมาอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้รู้สึกว่าเหมือนดูทีวีจริงๆ อีกด้วยครับ

Features ความสามารถของ TVexe (โปรแกรมดูทีวี สามัญประจำเครื่อง)
- ไม่จำเป็นต้องมี TV Card หรือ TV Tuner ก็สามารถดูทีวี ผ่าน โปรแกรมดูทีวี นี้ได้
- โปรแกรมดูทีวี มีระบบการเข้ารหัส ของแต่ละรายการที่มีสัญญาณแตกต่างกัน
- รองรับ ISP ตามมาตรฐานทั่วโลก
- มีช่องให้เลือกกว่า 1,300 ช่องทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
- ภายใน โปรแกรมดูทีวี รองรับภาษา อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, โปรตุเกส, ตุรกี, อาราบิก และอื่นๆ
- มีช่องใหม่ๆ มาอัพเดตให้คุณเลือกอยู่เสมอๆ
- ดาวน์โหลด โปรแกรมดูทีวี ฟรี โดยที่ไม่มีโฆษณามารบกวน

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#25
iTools โปรแกรม จัดการ iPhone, iPad, iPod เป็นโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์ Apple ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Backup รายชื่อ แอพ รูปถ่าย เพลง


iTools : โปรแกรม iTools เป็นโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์ Apple ต่างๆ เช่น iPhone, iPad, iPod Touch เป็นต้น โปรแกรม iTools สามารถจัดการในส่วนของ Contacts (รายชื่อ), แอพพลิเคชั่น, รูปถ่าย และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย .. โดย iTools เป็นโปรแกรม จัดการ iPhone ที่ให้คุณดาวน์โหลดฟรีๆ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ! ไม่มีโฆษณา หรือ Plugins เสริมอื่นๆ ให้กวนใจ !

Version 2013 Build 0511 (ฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่น 2013)
- โปรแกรม iTools นี้ไม่ต้องติดตั้ง ไม่มีโฆษณา หรือ Plugins อื่นๆ
- รองรับไฟล์มีเดียต่างๆ
- iBooks & picturesInstall
- ถอนการติดตั้งl & แบ็คอัพ appsFolders
- แบ็คอัพ & กู้คืน Live desktop
- ง่ายต่อการจัดการ ย้ายไฟล์ต่างๆ ผ่านโปรแกรม iTools
- นอกจากนี้ iTools ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ อื่นๆ อีกมากมาย แนะนำสาวก Apple ดาวน์โหลดไปใช้เลยครับ แล้วจะรู้ว่า iTools นี้ ดี และมีประโยชน์จริงๆ !

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#26
iPhone Explorer เป็นโปรแกรมฟรี ใช้สำหรับสำรวจและจัดการไฟล์ใน iPhone และยังสามารถตัดริงโทนจากไฟล์ MP3 ได้


iPhone Explorer : เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถตัดเพลงริงโทนจากไฟล์ MP3 หรืออัพโหลดเพลง,รูปภาพ, วิดีโอ, อีเมล์และข้อความ SMS หรือริงโทนลงใน iPhone และคุณยังสามารถค้นหาเพลงและวิดีโอที่คุณชื่นชอบจากชื่อศิลปิน, ชื่อ, ประเภท, อัลบั้ม, ปี โดยเชื่อมต่อ iPhone ผ่านทาง USB-Stickได้

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#27
Facebook Messenger for Windows โปรแกรมแชท อย่างเป็นทางการ ที่ทำให้เราสามารถแชทกับเพื่อนๆ ใน Facebook ได้ โดยไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์


Facebook Messenger for Windows: ทุกวันนี้ Facebook (เฟชบุ๊ค) กลายเป็น Social Network อันดับ 1 ของคนไทยและของโลกอย่างไม่มีใครคัดค้าน ด้วยการบริการครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่ด้านแชท (Chat) ซึ่ง Facebook Messenger เองได้แย่งส่วนแบ่งจาก MSN Messenger มาค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าจะให้เปิดเว็บเล่นทั้งวันก็ดูจะไม่ถนัดเท่าไหร่ วันนี้เราเลยจะมาเสนอทางออกด้วยโปรแกรม Facebook Messenger ที่ทำให้เราสามารถแชทกับเพื่อนๆ ใน Fackebook (เฟชบุ๊ค) ได้ โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมท่องเว็บ หรือเว็บเบราเซอร์ (Browser) ขึ้นมาให้เสียเวลา

นอกจากนี้ ดาวน์โหลด Facebook Messenger ไปแล้วยังมีระบบการ แจ้งเตือนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับ Facebook เรา เช่น มีเพื่อนแอดมา มีข้อความส่งมาใหม่ หรือคอมเม้นท์ใหม่ๆ รวมถึงแถบ Ticker ด้วย เรียกได้ว่า โปรแกรม Facebook Messenger นี้ครบเครื่องทุกอย่างเลยครับ แค่ไม่มีหน้า Timeline ให้เราดูเท่านั้นเอง !


คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บเจ้าของโปรแกรมด้านล่าง

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#28
Camfrog (แคมฟรอก) เป็นโปรแกรมวีดีโอคอล ทั้งภาพและเสียง เพิ่มรูปแบบการ สนทนาในรูปแบบวีดีโอ VDO แชท ได้ทั้งภาพและเสียง หาเพื่อนใหม่ได้อีกด้วย เป็นฟรีแวร์


โปรแกรมแคมฟรอก นี้ขาแชท คนชอบคุยหาเพื่อน สำหรับคนนิยม ส่องกบ ด้วยการแชทแบบ วีดีโอคอล ต้องเคย โหลด Camfrog นี้ไปใช้กันอย่างแน่นอน ชื่อเสียงเรียงนามของ โปรแกรมนี้ คงไม่ต้องบอกกันมากนะครับ โด่งดังอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังโด่งดังไปทั่วโลก ถือกำเนิดมากตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ปัจจุบัน มีผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนจากทั่วโลก และ มีคนออนไลน์พร้อมกันเฉลี่ย มากกว่า 1 แสนคน จากทั่วโลกเช่นกัน

สำหรับเจ้าโปรแกรม Camfrog สนทนาในรูปแบบวีดีโอคอล ตัวนี้ ที่เคยเป็นข่าวใหญ่โต (ในด้านลบ) มามากมายแล้ว แต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนน้อยของมัน หลายคนเอาไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งๆ ที่มีข้อดีอยู่มากมาย

โปรแกรม Camfrog นี้มีคุณสมบัติดีมากๆ เพราะคุณ โหลด Camfrog ไปแล้วจะสามารถใช้โปรแกรมในการ Video Conference กันทางด้านการศึกษา (ทำ E-Learning) ธุรกิจ (Online Meeting) ได้แบบเนี้ยนสุดๆ สามารถสร้างห้องสนทนาโดยมีผู้ใช้ได้มากถึง 1,000 คน  สุดยอดมากๆ เลยครับ Camfrog ตัวนี้ ใช้ได้ทั้งเรื่องงาน และเพื่อความบันเทิง หาเพื่อนใหม่ ก็ว่ากันไป ...

Features ความสามารถของ โปรแกรมแคมฟรอก วีดีโอคอล ตัวนี้ โดยแบบสังเขป :
- โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) เล่น วิดีโอคอล เล่นกล้องได้ทั้งแบบ 1-1 หรือว่าจะเป็นกลุ่ม โปรแกรม Camfrog ก็ทำได้
- หลังจาก โหลด Camfrog มาติดตั้งที่เครื่องแล้ว ไม่จำเป็นต้องมี เว็บแคม ในการเล่นหรือใช้โปรแกรม เพื่อคุยกับเพื่อนอีกฝั่ง (ไม่บังคับว่าจะต้องมีเว็บแคม)
- Camfrog ทำงานได้ร่วมกับ Firewall Router หรือจะเป็นเครือข่าย Network ได้ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเชื่อมต่อ
- สารบัญผู้ใช้งาน ทำให้ง่ายในการหาเพื่อนใหม่ๆ ในการโหลด Camfrog
- หลังจากลงทะเบียนเสร็จ เข้าไปในโปรแกรม Camfrog แล้วสามารถเลือกห้องที่ตัวเองต้องการเข้าไปพูดคุย พร้อมเข้าสนทนาแชท แบบสดๆ ได้เลย โดยจะมีหัวหน้าห้องหรือผู้ควบคุมห้องดูแลอยู่ บางทีเขาจะสามารถเปิดเพลง จัดรายการคล้ายดีเจได้แบบสดๆ
- สามารถส่งไฟล์ให้เพื่อน หรือคู่สนทนาได้ ในขนาดที่ไม่เกิน 100 MB. ต่อไฟล์
- สามารถส่ง Snapshot คือรูปภาพ ที่ส่งจากเครื่องเราไปให้คู่สนทนาในห้องจำนวนมากๆ ได้
- สามารถสร้างหน้าโปรไฟล์ (Profile Pages) ได้ สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้ลงทะเบียนที่มีอายุเกินกว่า 16 ปีขึ้นไป
- โปรแกรม Camfrog ไฟล์ขนาดเล็กมากๆ เพียง 7.6 MB. สามารถพกพาไปไหนมาไหนใส่แฟลชไดร์ฟ ได้อย่างสะดวกสบาย
- เก็บบันทึก และรายละเอียดของกลุ่มเพื่อนไว้บน Server ทำให้คุณสามารถเล่น Camfrog ได้จากทุกเครื่อง
- ดาวน์โหลด Camfrog ล่าสุดนี้มีการปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นที่แล้วมากมาย
- แจกฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#29
LINE PC - LINE for PC โปรแกรมแชท LINE บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หลายๆ คนคงจะรู้จักแอพไลน์ (LINE) บน Android iOS เป็นอย่างดี หากนั่งหน้าคอม ใช้ LINE บน PC ตัวนี้สะดวกกว่ามาก พร้อมวิธี ลงทะเบียน LINE for PC


หากพูดถึงโปรแกรม LINE PC ต้องขอเกริ่นนำก่อนว่า หลายๆ คนคงจะรู้จัก แอพไลน์ (LINE App) โปรแกรมแชท (Chat) พูดคุยบน โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แจกฟรี ชื่อดังของโลก (คู่แข่ง WhatsApp) พัฒนาโดยทีมผู้พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว ในวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2011 โปรแกรม LINE ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนชาวญี่ปุ่นได้ มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น ในทุกๆ แพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์มหมายถึง ทุกๆ ระบบปฏิบัติการ ทั้งบนมือถือ และ บนเครื่อง PC หรือที่เรียกว่า LINE PC นั่นเอง)

หากใครเป็นผู้ใช้ โทรศัพท์มือถืออย่าง Android หรือบน iOS คงรู้จัก แอพพลิเคชั่น LINE เป็นอย่างดี ตัวที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดต่อไปนี้เป็น โปรแกรม LINE PC ที่จะทำให้คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) กันได้อย่างอิสระ โดย LINE PC สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับ แอพฯ LINE บนสมาร์ทโฟน เช่น แชท (Chat) ข้อความ ส่ง LINE Sticker น่ารักๆ และอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรม LINE PC นี้ก็ยังมีหลายฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถทำบน PC ได้ แต่บางส่วนเท่านั้น โดยก่อนที่จะใช้โปรแกรมคุณจะต้องลงทะเบียนอีเมล์ผ่านสมาร์ทโฟนก่อน (เปิดแอพฯ LINE > Settings > Email Registration) เพียงขั้นตอนสั้นๆ แค่นี้ คุณก็สามารถใช้โปรแกรมแชท LINE PC (LINE for PC) ไปพูดคุยกับเพื่อน บนคอมพิวเตอร์ PC เครื่องโปรดของคุณได้เลย (ดูวิธีการลงทะเบียนด้านล่าง)

โปรแกรม LINE PC ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้สามารถใช้งานกันบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่น หากใครใช้ Windows 8 ขอแนะนำให้ ดาวน์โหลด LINE PC เป็นแบบแอพพลิเคชั่นไปเลย (ลิงค์ดาวน์โหลด แจ้งเอาไว้แล้วในหน้าถัดไป) รวมถึงใครที่ใช้เครื่อง Mac ก็มีให้ ดาวน์โหลด LINE PC ไปใช้ด้วยเช่นกัน

Features (คุณสมบัติ ของ โปรแกรม LINE PC) :
- สามารถเปิดแชท LINE ได้จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) โดยที่ไม่ต้องมานั่งแชท LINE ผ่านมือถือ ขณะนั่งทำงานอยู่หน้าคอมฯ
- สามารถส่งภาพอิโมจิ (Emoji) รูปภาพต่างๆ (Images) คลิปวีดีโอ (Video Clip) รวมไปถึง ข้อความเสียง (Voice Messages) ได้เหมือนเล่น LINE ผ่านมือถือ
- สามารถส่ง สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Stickers) ได้ผ่าน LINE PC เหมือนเล่นแอพ LINE จากมือถือเช่นกัน
- สติ๊กเกอร์ ที่ซื้อผ่านแอพมาจากบนมือถือ (Purchased Stickers) ก็สามารถมาใช้บน LINE PC ได้ด้วยเช่นกัน โดยไม่ต้องไปตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆ เลย มันจะโผล่ขึ้นมาเอง
- สามารถใช้ LINE Free Call โทรฟรีผ่านเน็ต ผ่านจากเครื่องพีซี (คุยผ่านไมโครโฟน) ไปยังผู้ใช้ แอพ LINE บนมือถือได้ หรือแม้แต่ผู้ใช้ LINE PC ด้วยกันเองได้
- โปรแกรมมีขนาดเล็ก กินทรัพยากรเครื่องต่ำ
- สามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Font) และ ปรับขนาดตัวอักษร (Font Size) ตามใจชอบ
- ปรับการแจ้งเตือนได้ 2 รูปแบบคือ การแจ้งเตือนแบบหน้าต่างป้อปอัพ (Pop-up Messages และ แบบเสียง (Sound) และปรับการแจ้งเตือนต่อเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา
- มีการเชิญเข้าร่วมกลุ่ม (Group Invitations)
- ฟังก์ชั่น See Through (ซีทรู) ของ LINE PC สามารถทำหน้าจอให้โปร่งใส เพื่อมองทะลุโปรแกรมได้ สามารถปรับระดับความโปร่งใสได้ตามต้องการ จุดประสงค์เพื่อไม่ให้เป็นการ รบกวนการทำงาน และ การใช้งานทั่วไป - สามารถปรับแยกได้ในแต่ละหน้าต่าง แต่ละคน หรือ แต่ละกลุ่มที่คุยกัน (ฟังก์ชั่นนี้เด็ดมาก)
- สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) ได้ทั้งการพิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) หรือ ผ่าน QR Code ได้
- มีให้ดาวน์โหลดทั้งบนระบบปฏิบัติการ (OS) สำหรับ Windows และ Mac OS
- สนับสนุน Windows 8 อย่างเต็มรูปแบบ
- ลงทะเบียน LINE for PC ด้วยอีเมล์ครั้งเดียว สามารถใช้ได้กับเครื่องพีซีทุกเครื่อง
- มีวิธีการ ลงทะเบียน LINE for PC ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน


คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม
#30
PicPick เป็น โปรแกรมแต่งรูป โปรแกรมไม้บรรทัด โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) แก้ไขสี ดูรหัส Code สี HTML (Color Picker) เหมือนมี มีดพกสวิส สารพัดประโยชน์ในเครื่องจริงๆ


โปรแกรม PicPick เป็น ที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการตกแต่งแก้ไขรูปภาพ เข้ามาไว้ในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว เรียกได้ว่าครบเครื่องเป็น โปรแกรมประเภท ออลอินวัน (All-in-One) เลยก็ว่าได้ เพราะหากดาวน์โหลด โปรแกรม PicPick นี้เปรียบเสมือนมี โปรแกรมแต่งรูป รวมไปถึง โปรแกรมจับภาพหน้าจอ และ โปรแกรม ดู Code สี HTML ในโปรแกรมตัวเดียวกันเลย

โดยที่ค่ายข่าวไอทีชื่อดังของโลกอย่าง CNET ได้เปรียบเทียบ โปรแกรม PicPick นี้ว่า เปรียบเสมือนเป็น มีดพกสวิส (Swiss Army Knife) กันเลยทีเดียวละครับ เพราะมันรวมทุกอย่างเกี่ยวกับรูปภาพเอาไว้ในโปรแกรมเดียว โปรแกรมนี้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน ครัวเรือน เพราะเป็นเพียงแค่การตก แต่งรูป ภาพเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

ความสามารถทั้งหมด 3 อย่างที่ว่ามาคือ โปรแกรมแต่งรูป คุณสามารถ ใส่ลูกเล่นให้กับภาพ เล็กๆ น้อยๆ เข้าไปได้ โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ก็จะสามารถช่วยให้ท่าน จับภาพ Screenshot จากส่วนไหนของหน้าจอก็ได้ตามใจชอบ มาบันทึก (Save) ออกเป็นไฟล์รูปภาพได้ และสุดท้าย ความสามารถของการ ดู Code สี HTML นั้นก็เพียงแค่เอาเม้าส์ไปวางในตำแหน่งสีที่ต้องการรู้ โปรแกรม PicPick ก็จะแสดง Code สี HTML ขึ้นมาให้โดยทันที พร้อมนำไปใช้งานได้เลยละครับ ถือเป็นโปรแกรมที่กระทัดรัดมากๆ เลยทีเดียว

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม PicPick ยังมีความสามารถเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยมาเติมเต็มความเป็น สุดยอดโปรแกรม All-in-One อย่างเช่น ความสามารถ Screen Magnifier คือความสามารถในการขยายภาพใหญ่บนหน้าจอ แบบเน้นทีละจุด Screen Pixel Ruler ไม้บรรทัด วัดอัตราส่วน ความกว้าง ความยาว บนหน้าจอ ตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับเอาไว้ใช้ดูระยะทางเส้นตรง (Vector Distance) ใน Google Maps และ Screen Protractor ใช้ดู ใช้วัดองศาจากจุดกึ่งกลางของหน้าจอ

โดยการทำงานของ โปรแกรมนี้ก็จะหลบตัวอยู่ที่ System Tray ด้านล่าง หากต้องการเรียกใช้มันเมื่อไหร่ ก็ Double Click ขึ้นมาใช้ได้เลยละครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับ ใช้ฟรี แต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ภายในบ้านเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ ...

Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของโปรแกรมนี้) :
- เป็น โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถ จับภาพหน้าจอ ได้ทุกตำแหน่ง ทุกจุด ทุกพิกเซล
- เป็น โปรแกรมแต่งรูป ขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง
- สามารถดูรหัส Code สี HTML อย่างละเอียดได้ โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมแต่งรูป ชื่อดังเพื่อมาดู Code สี HTML ให้เปลืองทรัพยากรเครื่อง
- เป็น โปรแกรมไม้บรรทัด วัดขนาดความกว้าง (Width) และ ความสูง (Height) ของภาพต่างๆ บนหน้าจอ เป็นพิกเซล
- สามารถเป็น โปรแกรมขยายหน้าจอ (Screen Magnifier) เป็นซูม (Zoom) ขยายจุดต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อให้ได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- มีความสามารถใช้ไม้บรรทัดหน้าจอ (Screen Protractor) เพื่อวัดองศา จากจุดกึ่งกลางของหน้าจอ
- ตัวโปรแกรม PicPick จะทำงานฝังตัวอยู่ที่ System Tray ด้านล่าง พร้อมเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา และกินทรัพยากรเครื่องต่ำมากๆ
- และอื่นๆ อีกมากมาย

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพิ่อไปยังเว็บเจ้าของโปรแกรม