ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา หาเงินทางเน็ต งาน Part-time MLM ทุกรูปแบบ ธุรกิจที่มี downline ปั่นลิก์ SEOเด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu

TOP Maritime Service รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

เริ่มโดย news, ก.ค 26, 14, 09:04:40 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 2 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

news

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co;ltd.)  บริษัทในเครือของ ไทยออยล์มารีน จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งงาน  ได้แก่

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย (ฝ่ายปากเรือ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง  (งานในส่วนของฝ่ายบริหารความปลอดภัยและระบบ ISM Code)

2. ผู้ประสานงานเรือ (Superintendent) ฝ่ายเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง /size]

ผู้ช่วยผู้จ้ดการฝ่ายบริหารความปลอดภ้ย :
1. เป็นผู้ช่วย และรายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
3. ติดตามการปฎิบัติงานของเรือ ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันมลภาวะ
4. ดูแล และติดตามการสนับสนุนเครื่องมีอ อุปกรณ์และผู้ปฎิบัติงานของผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้การปฎิบัติตามระบบ SMS เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์
5. รายงานความคืบหน้า สมรรถนะของระบบ SMS อุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไข เพื่อการทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารต่อไป
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ SMS
7. ประสานงานเกี่ยวกับการสอบสวนหาสาเหตุวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุ สิ่งผิดปกติ มาตรการ แก้ไขและป้องกัน
8. ดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับการตรวจเรือของผู้ว่าจ้าง การตรวจสอบระบบบริหาร การประเมินการบริหารโดยภายใน และภายนอก
9. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์อุกเฉิน ระหว่างเรือ และสำนักงาน
10. ช่วยรวบรวบจัดทำสถิติ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และคุณภาพการปฏิบติงาน

คุณสมบัติ : ของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
1. วุฒิการสืกษาระด้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์เคยปฏิบิติงานบนเรือไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งนายประจำเรืออาวุโสฝ่ายปากเรือ บนเรือ Crew Boat หรือ Off shore มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทักษะในการบังคับบัญชา
4. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความชื่อสัตย์สุจริต
6. มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
7. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


สถานที่ปฏิบัติงาน:
สำนักงานออฟฟิต เลขที่ 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์  อาคารเอ  ชั้น22  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  02-361-7501-4     แฟกซ์ 02-361-7505

หมายเหตุ: สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TOP Maritime Service Co., Ltd.) 

ติดต่อ ผ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ ศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ   
02-361-7501-4  ต่อ 78609
Mobile: 087-301-4652