ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - KS

#1
The SC Group is one of Thailand's leading providers of integrated logistics, which plays an important role in the petrochemical and energy industries, land and marine transportation, and offshore services. With over 30 years of experience and a proven track record for transportation innovation, the Group has contributed significantly to the country's rapid industrial development.

We are hiring!  Join Our Team. :)

Crew Offshore Manager / VP, Offshore   (Head Office- Bang-na K.M.4.5)

Please send us your CV.
hr-rc@scgroupthai.com
Mobile Phone Number : 084-555-8101 Kronkanok (กรกนก)
#2
SC Group เปิดรับสมัคร หัวหน้างานซ่อมบำรุงเรือทัก 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5)

รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของเรือทัก (กรุงเทพ) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา ข่างยนต์/เครื่องกลเรือ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเรือทัก หรือเรือสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word/Excel ได้
5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่อีเมล์ hr-rc@scgroupthai.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 341 9038 หรือ 089 812 9371 กนกวรรณ
#3
SC Group เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเรือ (Container) ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี พาณิชย์นาวี หรือที่เกี่ยวข้อง
2. อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานเรือ หรือเคยเป็นคนประจำเรือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ใช้โปรแกรม MS Office Word / Excel ได้

รายละเอียดการทำงาน
1. งานตรวจเรือ
2. งานประเมินซ่อมบำรุงอุปกรณ์เดินเรือ / อุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ช่วยชีวิต
3. งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของใช้ปากเรือ
4. งานดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือและระบบเอกสาร ISO
5. งานวางแผนการซ่อมบำรุงบนอู่ (ฝ่ายปากเรือ)

สนใจสมัครงาน ติดต่อได้ที่
กนกวรรณ 089-812-9371 หรือส่ง Resume มาได้ที่ hr-ml@scgroupthai.com
#4
SC Group เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีมงาน 1 อัตรา (อัตราเพิ่ม)

ตำแหน่ง  หัวหน้างานซ่อมบำรุงเรือทัก

รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของเรือทัก ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5

วันและเวลาปฏิบัติงาน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
(วันและเวลาปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของตำแหน่งงาน)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / เครื่องกล  หหรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเรือทัก หรือเรือสินค้าต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word/Excel ได้
5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่
กนกวรรณ kanokwan.sinsakran@scgroupthai.com
โทรศัพท์ 089-812-9371 / 02-341-9038
#5
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หากจบพาณิชย์นาวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์งานสรรหาคนประจำเรือ และบริหารจัดการคนประจำเรือ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ในการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมเจ้าท่า เป็นต้น

ลักษณะงาน
1. งานสรรหาว่าจ้างคนประจำเรือ (เรือแม่น้ำและเรือชายฝั่ง)
2. งานบริหารจัดการลูกเรือของเรือแต่ละลำให้เป็นไปตามแผนการทำงาน
3. งานมอนิเตอร์ใบ Certificate ต่างๆ ของลูกเรือ ตามข้อกำหนดของลูกค้า และของส่วนงานราชการ
4. งาน support เอกสารคนประจำเรือ กรณีมีการยื่นซองประมูลงานต่างๆ
5. งานตรวจรับ Audit ทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5
วันทำงาน  จันทร์-ศุกร์
เวลาทำงาน  8.00 - 17.00 น.

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกนกวรรณ / คุณณปภัช
เบอร์ผู้ติดต่อ : 089-812-9371, 0 2341 9038
ส่ง CV มาได้ที่
kanokwan.sinsakran@scgroupthai.com
napaphat.khemkaew@scgroupthai.com
#6
SC Group รับสมัคร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (อุ่ต่อเรือ) ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานจัดทำแผนเรือขึ้น-ลงอู่
2. งานจัดทำ Budget โครงการต่อเรือ / ซ่อมเรือ
3. งานควบคุมดูแลบริหารจัดการต่อเรือ / ซ่อมเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. งาน Review เอกสารใบเสนอราคา ประมูลงาน
5. งาน Review เอกสารใบขอจัดซื้อ จัดจ้าง
6. งานจัดทำ Manpower Plan

คุณสมบัติ
1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมต่อเรือ / เครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
3. มีประสบการณ์บริหารงานอู่ต่อเรือ / งานซ่อมเรือ / งานดูแลโครกงารซ่อมเรือ ต่อเรือ อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ในความดูแลได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางไปกับเรือได้ (เป็นครั้งคราว)

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณทิติภา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 098-280-5664
อีเมล : thitipa.sila-art@tindy.co.th
#7
SC Group เปิดรับสมัคร พนักงานขับเรือทัก (สาขาสุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- ดูแลและควบคุบบังคับการใช้เรือ ดึง-ดัน เรือสินค้าเข้าจอดเทียบและออกจากท่าเทียบเรือ
- ควบคุมดูแลพนักงานเรือ ให้มีความพร้อมขณะปฏิบัติงานบนเรือ
- ตรวจสอบการซ่อมบำรุงตัวเรือ และอุปกรณ์บนเรือให้มีสถาพพร้อมใช้งาน
- งานจัดส่งน้ำจืดจากท่าเรือไปให้เรือสินค้า
- งานจัดทำ บันทึก และสรุปรายการการใช้เรือทัก

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : อย่างน้อย 3 ปี
อื่นๆ : มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ การเดินเรือ ตามกฎระเบียบเจ้าท่า

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

สุถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมรักษ์ เพชรรุณ
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0818031719
อีเมล : somrak.petchroon@scgroupthai.com
#8
SC Group เปิดรับสมัคร หัวหน้างานสรรหาคนประจำเรือ (ประจำมาบตาพุด จ.ระยอง)

ลักษณะงาน
1. งานสรรหาว่าจ้างคนประจำเรือ
     1.1 การสำรวจและจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำเรือ
     1.2 งานสัมภาษณ์คนประจำเรือ
     1.3 งานตรวจประวัติอาชญากรรม
     1.4 งานปรับเปลี่ยน / โอนย้าย / โปรโมต ตำแหน่งงานคนประจำเรือ
2. งานทำค่าจ้าง/ค่าเที่ยว/เงินพิเศษ ของคนประจำเรือ
     2.1 งานตรวจสอบเอกสารสรุปค่าจ้าง ค่าเที่ยว OT ของคนประจำเรือ
     2.2 งานจัดทำทะเบียนลูกเรือ และเอกสารต่างๆ ของลูกค้า
3. งานจัดทำข้อมูลคนขับเรือ
     3.1 งานจัดทำเอกสารคนขับเรือ
     3.2 งานสอบภาคปฏิบัติคนขับเรือในแต่ละตำแหน่ง
     3.3 งานรวบรวมตรวจสอบเสนออนุมัติ

คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรี พาณิชย์นาวี / หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานสรรหาคนประจำเรือ อย่างน้อย 3 ปี
3. มีประสบการณ์ในงาน HR (งานค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE (Word/Excel/PPT) ได้เป็นอย่างดี
4. มี Service Mind

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง
ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น.

สนใจตำแหน่งงาน กรุณาติดต่อ
คุณสุดารัตน์ สุวรรณเพิ่ม/คุณสราวุฒิ ลาดปาละ
เบอร์ผู้ติดต่อ : 081-803-2356/081-907-0664
อีเมล : sudarat.suwanparm@scgroupthai.com
#9
SC Group เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานคนประจำเรือ (เรือแม่น้ำ) 1 อัตรา
ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5

วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.

รายละเอียดงาน
1. Recruit vessel crew including salary and benefit negotiation
2. Responsible on crew's salary benefit and welfare, payroll
3. Crew cost calculating and controlling
4. Controlling the expiry date of crew and vessel work permit document and renew
5. Recording and analyze crew turnover ratio
6. Coordinate with marketing and sales department as a project coordinator
7. Coordinate with vessel agency to provide vessel and crew within the date of hire

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 28  ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการคนประจำเรือ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสายงานเรือ หากผ่านสายงานเรือแม่น้ำมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้
6. ขับรถยนต์ได้ และมีขับขี่
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณกนกวรรณ สินสคราญ / คุณณปภัช เข็มแก้ว
089-812-9371 / 02 341 9038

ส่ง CV ได้ที่
Kanokwan.sinsakran@scgroupthai.com
napaphat.khemkaew@scgroupthai.com


#10
SC Group เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง  "ผู้จัดการส่วนคนประจำเรือ" จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
บริหารงานคนประจำเรือ ออฟชอร์
1. งานสรรหาและคัดเลือกคนลงเรือ
2. ตรวจสอบความพร้อมลูกเรือ ให้กับลูกค้าของบริษัท อาทิเช่น Chevron, Mubadala, PTTPE
3. บริหารควบคุมวงเงินสดย่อยของเรือแต่ละลำ
4. บริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคนประจำเรือ อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินรับ-ส่งลูกเรือ, ค่าอาหารผู้โดยสาร/คนประจำเรือ, ค่าพิธีการต่างๆ
6. งาน DP Operation

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชย์นาวี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการคนประจำเรือ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5
วันและเวลาทำงาน  :  8.00 - 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ และส่ง CV มาได้ที่
คุณกนกวรรณ สินสคราญ
เบอร์ติดต่อ : 089-812-9371, 0 2341 9038
อีเมล : kanokwan.sinsakran@scgroupthai.com
#11
SC Group รับสมัคร เจ้าหน้าที่คนประจำเรือ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานใหญ่ บางนา กม.4.5)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลและตรวจสอบงานเอกสารเกี่ยวกับคนประจำเรือ, เอกสารอบรมคนประจำเรือ และเอกสารสำคัญอื่นๆ
2. จัดทำ และติดต่องานเอกสารราชการกับกรมเจ้าท่า
3. ลงเรือออฟชอร์ เพื่อตรวจสอบเรือและคนประจำเรือ
4. ดูแล/สต็อค อุปกรณ์ PPE (ชุดหมี, แว่นตา, ถุงมือ, รองเท้า และชุดกุ๊ก) ให้กับคนประจำเรือ
5. รับ-ส่ง คนประจำเรือ ตามกำหนดการลงเรือ
6. เป็นผู้ดูแล จัดการอบรมให้กับคนประจำเรือ ตามหัวข้อที่กำหนด

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานงานเอกสารทางเรือ อย่างน้อย 1 ปี
- มีความอดทน กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE (word/excel/PPT) ได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ / จักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

สนใจติดต่อได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : ณปภัช เข็มแก้ว
เบอร์ผู้ติดต่อ : 089-812-9371 / 02-3419038
อีเมล : napaphat.khemkaew@scgroupthai.com
#12
SC Group เปิดรับสมัคร ผู้มีประสบการณ์สายงานเรือ ที่สนใจทำงานในออฟฟิศ ด้านต่างๆ ดังนี้

ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา (กม.4.5)
สาขา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
1. หัวหน้าช่างเทคนิคซ่อมบำรุง เรือทักและเรือนำร่อง กรุงเทพ 1 อัตรา ประสบการณ์ซ่อมเรือ อย่างน้อย 3 ปี
2. ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง เรือทักและเรือนำร่อง กรุงเทพ 1 อัตรา ประสบการณ์ซ่อมเรือ อย่างน้อย 1 ปี
3. วิศวกรจัดซื้อ (เรือขึ้นอู่) ประสบการณ์ งานจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ประจำมาบตาพุด (่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
สาขาการเดินเรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
1. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเรือ 1 อัตรา ประสบการณ์ดูแลกองเรือ อย่างน้อย 5 ปี

สาขาช่างยนต์/เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
1. ช่างเทคนิค 2 อัตรา  ประสบการณ์ ซ่อมบำรุงเรือ อย่างน้อย 1 ปี

ประจำอู่ต่อเรือ Thai International Dockyard (ต.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ)
สาขา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
1. หัวหน้าแผนกโครงการ 1 อัตรา ประสบการณ์งานโครงการต่อเรือ / ซ่อมเรือ อย่างน้อย 5 ปี
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา ประสบการณ์งานจัดซื้อเกี่ยวกับชิ้นส่วนเรือ อย่างน้อย 3 ปี

สนใจ ส่ง CV หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (มารีนโลจิสติกส์) เบอร์โทรศัพท์ 02-341-9038 หรือ 089-812-9371
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
กนกวรรณ  kanokwan.sinsakran@scgroupthai.com
ณปภัช  napaphat.khemkaew@scgroupthai.com