ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา อาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ รวมถึงสมุนไพรทุกชนิด ไม่ว่าจะมี อย. หรือไม่  เด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่ง Marine Superintendent 1-2-23

เริ่มโดย crew pilatus marine, ก.พ 01, 23, 11:48:50 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

crew pilatus marine

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง  Marine Superintendent  จำนวน 1 อัตรา

  1. รับผิดชอบการตรวจเรือของ PTT Local, SIRE ทั้งหมด
  2. รับผิดชอบตรวจเช็ค Certificate ของเรือทั้งหมด
  3. รับผิดชอบงานปฏิบัติการสินค้าของเรือทั้งหมด  รวมถึงอุปกรณ์สำหรับทำงานสินค้า
  4.รับผิดชอบงานปฏิบัติการเดินเรือทั้งหมด  รวมถึงอุปกรณ์เดินเรือทั้งหมด
  5. รับผิดชอบงานตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยชีวิต, อุปกรณ์ดับเพลิง  รวมถึงอุปกรณ์ตรวจเรือทั้งหมด  ให้อยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  6. รับผิดชอบตรวจเช็คเอกสาร ISM ของฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมด  ให้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  7. รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพภายนอกโครงสร้างตัวเรือให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา
  8. รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพในตัวเรือ, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้อง Mess ให้มีความสะอาด  เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : ชาย
2. ระดับการศีกษา : มัธยมศีกษาตอนปลายขึ้นไป  หรือเทียบเท่า
3. ประสบการณ์   :  ตำแหน่งต้นเรือ  อย่างน้อย 1 ปี
4. คุณสมบัติอื่นๆ  : ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
              - อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
              - มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253