ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา สินค้าที่ดูแล้วขัดต่อ ศีลธรรม ประเพณี หรือกฏหมายของไทย เด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - virayut

#1
บริษัท มารีน ควอลิตี้  เซ็นเตอร์ จำกัด

    คนประจำเรือตำแหน่ง    :  นายท้าย

เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เรือวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา   พระประแดง - อยุธยา )

         คุณสมบัติ                :    เพศ   ชาย
                                    :    อายุ   18  ปี  -  35  ปี
                                    :   วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป
                                    :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ นักศึกษาวิชาทหาร
                                    :   ไม่มีปัญหาทางด้านสายตา
                                   :  ได้รับการฉีดวัคซีน  COVID – 19  มาแล้ว
-------------------------------------------------------------------------------------------
ทำงาน                         * 21 วัน พัก 7 วัน
สวัสดิการ                       * ประกันสังคม
                                  * ปรับเงินประจำปี
                                  *โบนัส
                                  * เครื่องแบบพนักงาน


      สอบถามเพิ่มเติม

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


#2
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย         2   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
6.ได้รับการฉีดวัคซีน  โควิด  มาแล้ว
#3
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย         2   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
6.ได้รับการฉีดวัคซีน  โควิด  มาแล้ว
#4
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย       2   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   เบี้ยขยัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#5
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย       1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
#6
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย       1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#7
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   ช่างน้ำมัน          1   ตำแหน่ง

   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#8
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#9
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#10
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

เรือบรรทุกน้ำมันสายใน

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง   

ต้นเรือ       1      ตำแหน่ง
นายท้าย    1      ตำแหน่ง               

คุณสมบัติ

  ต้นเรือ
-    เพศชาย  อายุไม่เกิน  45  ปี
-   ตั๋วแผ่น หรือ ตั๋วเล่ม ขนาด    1600   ตันกรอส 
-   อบรมหลักสูตรต่างๆ  ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า

นายท้าย
-   ตั๋วนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 1
-   อบรมหลักสูตรต่างๆ  ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า

*   ทำงาน   21 วัน พัก 7 วัน

สวัสดีการ

•   ประกันสังคม
•   โบนัส
•   ค่าอาหาร
•   เครื่องแบบ
•   งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
•   ปรับเงินประจำปี

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่
084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
ตอบอ้างถึง
#11
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

ต้นเรือ     1      ตำแหน่ง                 เรือบรรทุกน้ำมันสายใน

คุณสมบัติ

-    เพศชาย  อายุไม่เกิน   45  ปี
-   ตั๋วแผ่น นายเรือในประเทศไม่เกิน    1600   ตันกรอส  หรือ ตั๋วเล่ม ต้นเรือใกล้ฝั่ง   500-3000 ตันกรอส
-   อบรมหลักสูตรต่างๆ  ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า และ ต้องมีหลักสูตร ADVANCE OIL AND CHEMICAL TANKER

*   ทำงาน   21 วัน พัก 7 วัน

สวัสดีการ

•   ประกันสังคม
•   โบนัส
•   ค่าอาหาร
•   เครื่องแบบ
•   งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
•   ปรับเงินประจำปี

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่
084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#12
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-   นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง

   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•  เงินเดือนออกทุกสิ้นเดือน  ไม่มีค้าง
•  ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม. บริษัทจ่ายให้
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#13
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#14
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร ประจำเรือทัก ( ระยอง )


-ช่างน้ำมัน oiler   1  ตำแหน่ง


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com


    เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
6.ผ่านการเกณ์ทหาร
#15
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร  นายท้าย  1  ตำแหน่ง  เรือน้ำมันวิ่งสายใน


คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   โอกาศเป็นของคนที่พร้อมเสมอ

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#16
บริษัท  MARINE  QUALITY CENTER CO ., LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง

เรือทัก ระยอง  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#17
บริษัท  MARINE  QUALITY CENTER CO ., LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย               1   ตำแหน่ง
-    ช่างน้ำมัน             1  ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#18
บริษัท  MARINE  QUALITY CENTER CO ., LTD

รับสมัครคนประจำเรือตำแหน่ง

-    นายท้าย      AB             1   ตำแหน่ง
   
เรือบรรทุกน้ำมันสายใน  (  เอกสารพร้อมสามารถลงเรือได้เลย )

•   ทำงาน 21 วัน พัก 7 วัน
•   ประกันสังคม
•   ปรับเงินประจำปี
•   โบนัส

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#19
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร   ช่างน้ำมัน  นายท้าย  เรือวิ่งสายใน


  -ช่างน้ำมัน       
  -นายท้าย

คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   โอกาศเป็นของคนที่พร้อมเสมอ


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
แก้ไขข้อความ
#20
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร นายท้าย ,  ช่างน้ำมัน   ลงเรือ บรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ

  -นายท้าย        1  ตำแหน่ง

  -ช่างน้ำมัน       1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   โอกาศเป็นของคนที่พร้อมเสมอ


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#21
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร นายท้าย ,  ช่างน้ำมัน   ลงเรือ บรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ

  -นายท้าย        1  ตำแหน่ง

  -ช่างน้ำมัน       1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   โอกาศเป็นของคนที่พร้อมเสมอ


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
แก้ไขข้อความ
#22
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร นายท้าย ลงเรือ บรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ

  -นายท้าย    AB   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#23
บริษัท MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร นายท้าย ลงเรือ บรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ ขนาด 500 ตันกรอส


  -นายท้าย    AB   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   
             -  มีประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
             -  ถือประกาศนียบัตรตามตำแหน่ง

   ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ


สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com
#24
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร นายท้าย ลงเรือ บรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ

-นายท้าย    AB   2  ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com

ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ

เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#25
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร  นายท้าย ลงเรือบรรทุกน้ำมัน ในลำน้ำ

-นายท้าย    AB        2  ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ   ส่งรายละเอียดมาที่

084-1863803   วิระยุทธิ์       
ID  Line : 0841863803
Email     : m.q.c.marine@hotmail.com

ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ

เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประชาชน
3.ประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่สมัคร
4.ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ
5.หนังสือคนประจำเรือ Seaman
#26
   
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD
รับสมัครนายท้าย 2 ตำแหน่ง
-เป็นเรือบรรทุกน้ำมัน 
ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ

เอกสารในการสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชน
ปก.
เอกสารการฝึกอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
หนังสือคนประจำเรือ Seaman

*โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ *
สนใจติดต่อสอบถาม  วิระยุทธิ์  084-1863803
#27
MARINE QUALITY CENTER CO.,LTD

รับสมัคร  ช่างน้ำมัน 1 ตำแหน่ง

ประจำเรือทัก ( ระยอง )

   - อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
   -  วุฒิการศึกษา ม. 3  เป็นต้นไป
   - ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป

เอกสารในการสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน
-  บัตรประชาชน
- ปก.
-  เอกสารการฝึกอบรม 4 วิชา พื้นฐาน
-  Seaman book

สวัสดิการ
  - ประกันสังคม
  -  โบนัส
  -  ชุดพนักงาน

ช่วงเวลาทำงาน ทำ 21 พัก 7 วัน

ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ
*โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ *
สนใจติดต่อสอบถาม  วิระยุทธิ์  084-1863803   m.q.c.marine@hotmail.com
#28
รับสมัครงานทางเรือ / ปิดรับ
พ.ย 23, 15, 14:57:25 หลังเที่ยง
ปิดรับ
#29
รับสมัครนายท้าย 1 ตำแหน่ง
-เป็นเรือวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา
ยินดีรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ ที่สนใจอยากเริ่มต้นในการทำงานบนเรือ

สนใจติดต่อสอบถาม  วิระยุทธิ์  084-1863803