ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา สินค้าที่ดูแล้วขัดต่อ ศีลธรรม ประเพณี หรือกฏหมายของไทย เด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - sea anchor

#1
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ต้นเรือ        2 อัตรา 
2. ช่างน้ำมัน    2 อัตรา
 

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile :  087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com


บริษัท SEAVIC REEFER LINE CO., LTD.

มหาชัย  เรือ REEFER
#2
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. นายช่างกลที่4       2 อัตรา
2. ช่างน้ำมัน            2  อัตรา
3. นายท้าย             2  อัตรา


เรือ REEFER

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)

Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com[/font]
#3
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. นายช่างกลที่4        1 อัตรา 
2. ช่างน้ำมัน              2 อัตรา
3. กะลาสี                  2  อัตรา     

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com
#4
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ผู้ช่วยต้นเรือ        1 อัตรา  ด่วน
2. นายท้าย           2  อัตรา
3. กะลาสี             2  อัตรา
4. กุ๊ก                 1  อัตรา     (ด่วน)

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com
#5
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)


1. นายท้าย           2  อัตรา
2. กะลาสี             2  อัตรา
3. กุ๊ก                 1  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com
#6
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. นายท้าย             2  อัตรา
2. กะลาสี               1  อัตรา
3. ช่างน้ำมัน            2  อัตรา
4. กุ๊ก                   1  อัตรา
ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com
แก้ไขข้อความ
#7
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ผู้ช่วยต้นเรือ        1  อัตรา
2. นายท้าย            2  อัตรา
3. กะลาสี               1  อัตรา
4. ช่างน้ำมัน           2  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com
#8
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ผู้ช่วยต้นเรือ        1  อัตรา
2. นายท้าย            2  อัตรา
3. กะลาสี               1  อัตรา
4. ช่างน้ำมัน           2  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Mobile : 082-4253700      (คุณ กรันฑ์ )
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com[/font] 
#9
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)


1. นายท้าย            2  อัตรา
2. ผู้วยช่างไฟฟ้า      1  อัตรา
3. ช่างน้ำมัน           1  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com[/font]   
#10
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ต้นเรือ               1  อัตรา  (ปก.ต้นเรือขนาด 500-3,000 grt.หรือมากกว่า เรือกลเดินทะเล)
2. นายท้าย            2  อัตรา
3. ผู้วยช่างไฟฟ้า      1  อัตรา
4. ช่างน้ำมัน           1  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com[/font]       
#11
รับครับ สามารถมาเขียนใบสมัครที่บริษัทครับ หรือ ส่งประวัติตามอิเมลที่ระบุไว้ครับ
seavicreeferline@gmail.com
#12
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ต้นเรือ              1  อัตรา  (ปก.ต้นเรือขนาด 500-3,000 grt.หรือมากกว่า เรือกลเดินทะเล)
2. นายท้าย            2  อัตรา
3. ผู้วยช่างไฟฟ้า      1  อัตรา
4. กุ๊ก                  1  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ศอฟวัน)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com[/font]               
#13
เป็นเรือวิ่งระหว่างประเทศ ครับ..(ไทย-อินโดนีเซีย)
#14
SRL รับสมัครคนประจำเรือ ด่วน (พร้อมลงเรือ)

1. ต้นเรือ           1  อัตรา  (ปก.ต้นเรือขนาด 500-3,000 grt.หรือมากกว่า เรือกลเดินทะเล)
2. นายท้าย         2  อัตรา
3. กุ๊ก               1  อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่/ส่ง Resume ได้ที่ :

H/O :     034-428241-50  (คุณ ประภัสสร)
Mobile : 087-9959024      (คุณ สุจินต์)
Email :   seavicreeferline@gmail.com , sujint_26@hotmail.com