ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา อาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ รวมถึงสมุนไพรทุกชนิด ไม่ว่าจะมี อย. หรือไม่  เด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

เริ่มโดย crew pilatus marine, ต.ค 09, 23, 16:35:14 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

crew pilatus marine

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

รายละเอียดงาน
1. ควบคุมบริหารงานขนส่ง (เรือ) ทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคนประจำเรือ ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ (QSSHE)
2. ควบคุมบริหารงานฝ่ายขนส่ง(รถ) ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
3. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
4. ควบคุมและดำเนินการสำหรับประกาศนียบัตรต่างๆ ด้านการค้าและด้านความปลอดภัยของเรือ
5. ควบคุมงบประมาณด้านปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. จัดการงานด้านบรรณสาร คู่มือ ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองเรือให้ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายขนส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
8. ควบคุมบริหารงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISM Code และ ISO 9001
9. ทำการแทนเมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไม่อยู่
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคนประจำเรือ ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือและฝ่ายขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 1 ปี
- มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Power Point ได้ดี
- อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ติดต่อสอบถามฝ่าย HR 081-818-7253
ส่งประวัติ hr@pilatusmarine.co.th