ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา หาเงินทางเน็ต งาน Part-time MLM ทุกรูปแบบ ธุรกิจที่มี downline ปั่นลิก์ SEOเด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu

ข้อกำหนด IMO ที่จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014

เริ่มโดย mrtnews, ม.ค 13, 14, 23:01:56 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

mrtnews

IMO ได้ออกแถลงข่าวสรุปผลการแก้ไขข้อกำหนดต่างๆ ในการประชุมร่วมเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ (international maritime conventions) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (ค.ศ. 2014) "การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครอบคลุมถึงความปลอดภัยของเรือโดยสาร (ที่เกี่ยวข้องกับการกลับเข้าท่าเรืออย่างปลอดภัย หลังจากประสบเหตุน้ำท่วมภายในเรือ), การทดสอบของเรือชูชีพที่ปล่อยตัวจากที่สูง (free-fall lifeboats), ความปลอดภัยระดับต่ำสุดที่ควรจัดไว้สำหรับมนุษย์ (minimum safe manning levels), ข้อห้ามการผสมสินค้าของเหลวในระวางสินค้าขณะเดินเรือ, การแก้ไขกฏ MARPOL ภาคผนวกที่ III การป้องกันมลพิษ, สหรัฐอเมริกาประกาศเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษในทะเลแคริบเบียน และการประกาศเขต Winter Seasonal Zone นอกชายฝั่งทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา

รายละเอียดจากเว็บ IMO และหัวข้อสรุปด้านล่างนี้
SOLAS, MARPOL amendments entered into force on 1 January 2014

IMO 2014 Regulations Entry into Force - Worldwide

The IMO has issued a news release summarizing various amendments to international maritime conventions that entered into force on 1 January 2014. "The amendments cover passenger ship safety (in relation to safe return to port after a flooding casualty); the testing of free-fall lifeboats; minimum safe manning levels;  prohibition of blending onboard; the revised MARPOL Annex III; the United States Caribbean Sea Emission Control Area; and the Winter Seasonal Zone off the southern tip of Africa.

2012 May SOLAS amendments

The SOLAS amendments which entered into force on 1 January 2014 include the following:

- amendment to SOLAS regulation II-1/8-1, to introduce a mandatory requirement for new passenger ships for either onboard stability computers or shore-based support, for the purpose of providing operational information to the Master for safe return to port after a flooding casualty;

- amendment to SOLAS regulation III/20.11.2 regarding the testing of free-fall lifeboats, to require that the operational testing of free-fall lifeboat release systems shall be performed either by free-fall launch with only the operating crew on board or by a simulated launching;

- amendment to SOLAS chapter V to add a new regulation V/14 on ships' manning, to require Administrations, for every ship, to establish appropriate minimum safe manning levels following a transparent procedure, taking into account the guidance adopted by IMO (Assembly resolution A.1047(27) on Principles of minimum safe manning); and issue an appropriate minimum safe manning document or equivalent as evidence of the minimum safe manning considered necessary;

- amendment to SOLAS chapter VI to add a new regulation VI/5-2, to prohibit the blending of bulk liquid cargoes during the sea voyage and to prohibit production processes on board ships;

- amendment to SOLAS chapter VII to replace regulation 4 on documents, covering transport information relating to the carriage of dangerous goods in packaged form and the container/vehicle packing certificate; and

- amendment to SOLAS regulation XI-1/2 on enhanced surveys, to make mandatory the International Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011 (2011 ESP Code, resolution A.1049(27)).

2010 October MARPOL amendments

The amendments which entered into force on 1 January 2014 include a revised MARPOL Annex III Regulations for the prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form, to include changes to the Annex to coincide with the next update of the mandatory International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, specifying that goods should be shipped in accordance with relevant provisions.

United States Caribbean ECA now effective
The United States Caribbean Sea Emission Control Area (SOx, NOx and PM) came into effect, under MARPOL Annex VI, on 1 January 2014, bringing in stricter controls on emissions of sulphur oxide (SOx), nitrogen oxide (NOx) and particulate matter for ships trading in certain waters adjacent to the coasts of Puerto Rico and the United States Virgin Islands.

The ECA was designated under MARPOL amendments adopted in July 2011. There are now four three designated ECAs in effect globally: the United States Caribbean Sea ECA and the North American ECA; and the sulphur oxide ECAs in the Baltic Sea area and the North Sea area. 
(See: MARPOL Annex VI regulation 14) 

Coordinates for the Caribbean Sea ECA can be found in Resolution MEPC.202(62).

Winter Seasonal Zone moved south under amendments to LL Protocol
Amendments to regulation 47 of the 1988 Protocol to the International Convention on Load Lines (LL), 1966 to shift the Winter Seasonal Zone off the southern tip of Africa further southward by 50 miles, came into effect on 1 January 2014."