ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu

รับสมัครคนประจำเรือ นายท้าย

เริ่มโดย ็HR PCTRANS, พ.ค 23, 24, 11:46:17 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

็HR PCTRANS

บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นายท้าย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าได้ในการปฏิบัติงานจริงของเรือ
•   มีประกาศนียบัตร ลูกเรือยามสะพานเดินเรือหรือเทียบเท่า ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจที่เรือลำนั้นจดทะเบียนอยู่
•   ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ในแผนกเดินเรือ
•   ผ่านการรับรองให้ปฏิบัติงานในเรือบรรทุกสินค้าอันตรายได้
•   ผ่านหลักสูตรพื้นฐานบนเรือบรรทุกน้ำมันและเคมี
•   ผ่านหลักสูตร 4 หลักสูตรพื้นฐาน + ปก. (ตามตำแหน่งงาน)
•   มีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่กรมเจ้าท่ากำหนด
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  ผลการตรวจสุขภาพ
-  คร.5
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการ :
- มีประกันอุบัติเหตุรายปี ให้พนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- มีประกันสังคม ตามกฏหมายกำหนด
- ค่าเที่ยวเรือ ตามตำแหน่งที่ทำงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- ค่าอาหารรายเดือน(ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
โทร 02-744-5535-8็HR PCTRANS

#3
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ให้กับคลังน้ำมันภายในประเทศ เช่น ปตท., เชลล์, บางจาก,IRPC และอื่น ๆ
ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางเรือนั้นได้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเทียบเท่าระดับสากล
ดังนั้น องค์กรจึงต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นายท้าย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าได้ในการปฏิบัติงานจริงของเรือ
•   มีประกาศนียบัตร ลูกเรือยามสะพานเดินเรือหรือเทียบเท่า ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจที่เรือลำนั้นจดทะเบียนอยู่
•   ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน ในแผนกเดินเรือ
•   ผ่านการรับรองให้ปฏิบัติงานในเรือบรรทุกสินค้าอันตรายได้
•   ผ่านหลักสูตรพื้นฐานบนเรือบรรทุกน้ำมันและเคมี
•   ผ่านหลักสูตร 4 หลักสูตรพื้นฐาน + ปก. (ตามตำแหน่งงาน)
•   มีประสบการณ์เรือ Bunker จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•   สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การปฏิบัติงาน :
-  ปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล (เรือกลเดินทะเลภายในประเทศ)

เอกสารการสมัคร :
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาวุฒิการศึกษา
-  ปก.ตามตำแหน่ง และ Cert.อื่น ๆ ตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่กรมเจ้าท่ากำหนด
-  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  ผลการตรวจสุขภาพ
-  คร.5
-  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

สวัสดิการ :
- มีประกันอุบัติเหตุรายปี ให้พนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- มีประกันสังคม ตามกฏหมายกำหนด
- ค่าเที่ยวเรือ ตามตำแหน่งที่ทำงาน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- ค่าอาหารรายเดือน(ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พรเจริญ ขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
โทร 02-744-5535-8