27/08/2012  เอกสารไทย - รำลึกถึง “นีล อาร์มสตรอง” ผู้เหยียบดวงจันทร์คนแรก

20/11/2014  เอกสารไทย - ย้อนเวลาตามหา... โรงเรียนนายเรือ แหล่งผลิตรากแก้ว 'ลูกประดู่'

28/04/2015  เอกสารไทย - เรือคุก (Prison Ship) สถานที่คุมขังนักโทษอีกรูปแบบหนึ่ง

  09/11/2016  เอกสารไทย - เทวรูปโคโลสซูสแห่งโรดส์ (Colossus of Rhodes)

11/12/2016  เอกสารไทย - ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย

  03/05/2017  เอกสารไทย -  ตามรอยประภาคารแห่งแรกของไทย
  16/05/2017  เอกสารไทย -  จุมโพ่มือปรุงก้นครัว เรือหลวงแหลมสิงห์