ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคลากรด้าน Marine Engineer

เริ่มโดย ธีทัต สกุลหอม, ก.ค 17, 21, 20:57:39 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

ธีทัต สกุลหอม

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคลากรด้าน Marine Engineer

เนื่องด้วยฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มีแผนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Marine Engineer จึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจากภายนอก เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นของการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
• เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 700  ขึ้นไป (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
• ถือประกาศนียบัตร: ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
• มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
• หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ IACS: International Association of Classification Societies จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังผู้ประสานงานของหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน:
• คุณธนพล มหานุกูล ทาง e-mail: thanapon.m@pttplc.com และ/ หรือ
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ ทาง e-mail: pakorn.k@pttplc.com     

ประกาศโดย: ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)