marinerthai

บทความพิเศษจากสมาชิก

บทความพิเศษที่นำเสนอนี้ ทาง MarinerThai.Com – MarinerThai.Net ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาสละเวลาเขียนหรือเป็นบทความเดิมที่ท่านสมาชิกเคยนำลงเผยแพร่ในหน้าวารสาร นิตยสารหรือเอกสารอื่นๆ มอบให้กับทางทีมงาน และ/หรือจาก หน่วยงานอื่นๆ ให้ทำการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บของเราได้โดยมิได้คิดมูลค่าแต่อย่างใด ซึ่งทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย บทความที่นำลงนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิก MarinerThai.Com เป็นอันมากครับ

และหากมีสมาชิกท่านใดที่มีบทความหรือเอกสารที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเรือด้วยกันเองและผู้สนใจทั่วไป สามารถจัดส่งให้กับทีมงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บ MarinerThai.Com ซึ่งทางทีมงานยินดีขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิก และ ท่านที่ได้มอบ เอกสาร บทความ นี้แก่ทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม มา ณ ที่นี้ด้วย บทความและ เอกสารทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่านนะครับ และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงการค้าหรือซื้อขายอย่างเด็ดขาด แต่ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานหรือแนวทางแก่ผู้ที่ทำงานเรือหรือจำเป็นต้องใช้ในงานต่อไปครับ

หากท่านมีข้อติชมประการใด เกี่ยวกับบทความและเอกสารที่นำลงในส่วนนี้ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่ webmaster@marinerthai.net หรือนำไปตั้งกระทู้ถามใน เว็บข่าวชาวเรือ ได้ครับ ขอบคุณครับ

เรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยเรือและสินค้าทางเรือ

บทความน่าสนใจอื่นๆ