marinerthai

ติดต่อทีมงาน มารีนเนอร์ไทยดอทคอม

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน มารีนเนอร์ไทยดอทคอม โดยใช้โปรแกรม E-mail อื่นๆ ของท่าน ส่งมาที่ E-mail ด้านล่างนี้ครับ

ความตั้งใจของการทำเว็บ มารีนเนอร์ไทยดอทคอม แห่งนี้ เพื่อให้เป็นสื่อกลางของคนทำงานเรือ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรือไทย หรือท่านที่มีความสนใจทั่วไป ได้เข้ามาหาข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ตลอดทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ ความคิดเห็นในแวดวงการเรือไทย หรือ แนะนำสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานเรือ และ ธุรกิจเรือไทย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มาจากสถาบันใด มารีนเนอร์ไทยดอทคอม นี้จะเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านที่เป็นหรือเคยเป็นคนเรือ หรือคนที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนา ความรู้ความสามารถแนวคิด คุณภาพชีวิตของคนเรือไทย ธุรกิจเรือไทย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรือการขนส่งทางน้ำของไทย ธุรกิจพาณิชยนาวีไทย และท้ายที่สุดก็จะถึงประเทศไทยที่ทุกคนที่เป็นคนไทย คงปฏิเสธไม่ได้ เราขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม โดยการส่งบทความ ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ให้กับคนเรือไทยหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันครับ
 

ทีมงาน มารีนเนอร์ไทยดอทคอม มีความยินดีและใคร่ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าในคำแนะนำ ติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่าน ซึ่งทางเราจะพยายามตอบเมล์ทุกฉบับที่ได้รับในโอกาสแรก นอกจากนี้ ท่านสามารถแจ้งเรื่อง Link เสียหรือแนะนำเว็บทางเรือที่น่าสนใจให้ทางเราทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป